Page 16 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

17
O Tesli pomoću Tesle
• Tako ste izliječiliMarkaTwaina?
• Tko je još posjećivao vaš laborato-
rij?
• Sve sami besmrtnici. Vi, dakako, uži-
vate drugu vrstu besmrtnosti - živite
svaki put kad ukopčamo neki elektri-
čni uređaj. Žalite li što nisu ostvarene
sve vaše ideje?
Imao sam jednu drugu spravu, oscilira-
juću platformu koja snažno stimulira pe-
ristaltičko kretanje koje hranu vodi kroz
probavni trakt. Taj uređaj, koji sam zvao
mehanička terapija, pomaže ljudima koji
trpe od dispepsije, želučanih tegoba, za-
čepljenosti, napuhanosti i drugih pore-
mećaja. Moj veliki prijatelj Mark Twain
došao je u laboratorij u strašnom stanju:
patio je od niza mučnih i opasnih boljki,
ali za manje od dva mjeseca na mojoj
platformi ponovo je stekao snagu i spo-
sobnost da u punoj mjeri uživa život.
Oh, mnogi pripadnici društvene elite.
Kipling, Dvorak…
Znanstvenik nikada sebi ne postavlja kao
cilj neposredni rezultat. Ne očekuje da će
njegove napredne ideje biti lako prihva-
ćene. On radi kao sijač u rasadniku - za
budućnost. Dužnost mu je položiti teme-
lje za one koji dolaze i pokazati put.
vom brigom o zdravlju, dobrom hranom
u umjerenim količinama, urednim navi-
kama, pridržavanjem mnogih zakona re-
ligije i higijene, podupiranjem braka i sa-
vjesnom brigom za djecu. Labav moral
strašno je zlo koje truje i tijelo i duh.
Mnogo kretanja i gimnastike. Čiste misli,
suzdržavanje, naporan rad, čaša vina tu i
tamo i stroga prehrana uz proizvod koji ja
zovem faktor aktus. To je jednostavan na-
pitak za zdravlje i po proteinskoj vrijed-
nosti odgovara tucetu jaja, a sačinjen je
od 12 vrsta povrća, uključujući bijeli dio
poriluka, srce kupusa, cvijet od cvjetače,
repicu i srce od salate.
Stanem na posebnu platformu koja mi
može poslati kroz tijelo milijune volti. To
je, uz vrlo nisku snagu, vrlo visoka fre-
kvencija - čak do 80 milijuna titraja u se-
kundi. Elektricitet pretežito putuje uz sa-
mu površinu, odbacujući silnom snagom
sve nepoželjne molekule. Dok bi se s
istim naponom moglo raznijeti komad
metala, moguće je postići lokalni učinak
koji interferira s malignim izraslinama,
uništavajući time stanice karcinoma.
• Ašto je s praktičnimpojedinostima?
• A što je s vašim «električnim kup-
kama «? Opišite što se točno događa za
vrijeme jedne električne kupke.
utjecati na njegove kasnije postupke.
Nadalje, ja ne vjerujem da je inteligencija
umjetna, nego prije da je svojstvo ma-
terije.
Čak i materija koju zovemo anorgan-
skom, i za koju se vjeruje da je mrtva, rea-
gira na podražaje i posve jasno pokazuje
kako u njoj postoji živo načelo. Sve što
postoji, organsko ili anorgansko, s du-
hom ili inertno, podložno je podražajima
izvana.
Došao sam na ideju da konstruiram takav
stroj koji bi mehanički predstavljao mene
i koji bi na vanjske utjecaje reagirao kao
što reagiram ja, samo, dakako, na mnogo
primitivniji način. Je li taj automat od
mesa i krvi ili od drva i čelika, nije važno,
ako može kao inteligentno biće preuzeti
sve dužnosti koje se od njega zahtijevaju.
Uz strojeve koji će obavljati njegov po-
sao, čovjek će biti mnogo slobodniji da
povećava svoje znanje i proizvodnost i
samim time dovede do napretka cijelog
planeta.
Pa, znate, čak i sad, još sam mladac. Ni-
kad u životu nisam se bolje osjećao. U
svojim najboljim godinama nisam posje-
dovao ovoliko energije kao danas. A, što
je još važnije, pri rješavanju problema
služim se tek malim dijelom energije ko-
ju posjedujem, jer sam je naučio čuvati.
Potječem od ljudi koji su došli s planina
Čehoslovačke i Jugoslavije, od kojih su
neki živjeli i dulje od 110 godina, pa je
jedan član obitelji napunio čak 129.
Otpočetka sam stvorio plan da ću ih sve
nadživjeti. Tajna moje današnje snage i
vitalnosti krije se u tome što sam u
mladosti živio kreposno. Nikad nisam
rasipao energiju. Obuzdavao sam svoje
strasti i apetite kako bih ostvario svoj san
- nametao sam sebi stegu kako bih živio
vrijednim životom. Budući da svoj rad
volim iznad svega, samo je prirodno da
ću s njime nastaviti dok ne umrem. Ne
želim nikakva odmora. Mnogi ljudi osje-
ćaju tugu i potištenost pri pomisli na krat-
koću života, a ipak čine toliko toga da se-
bi poploče put do groba u ranoj dobi.
Ljudska energija se može povećati pažlji-
• Materija je živa?
• Recite nam nešto više o svojem radu
na teleautomatima - drugim riječima,
na robotima.
• Hajdemo malo razgovarati o dugo-
vječnosti. U osjetljivoj dobi od 77 godi-
na još 1933. rekli ste u razgovorima za
New York Times kako očekujete da
ćete živjeti i dulje od 140. godine.
• Ali, ne dugujemo li dio dugovječ-
nosti genima, a ne geniju?
• Pa kako ste onda izbjegli preranu
smrt?
Stranica newyorškog lista "The World" iz 1894. g. sa simboličnim crtežom Teslina lika