Page 2 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

VILAVELEBITA
Osnivač i izdavač:
Za izdavača:
Glavni urednik
Suradnici:
Lektorirao:
Redigirala:
Adresa uredništva:
Naslovnica:
Fotografije:
Priprema i tisak:
Broj žiro-računa:
Cijena jednog primjerka:
Naklada:
časopis Like i Velebitskog primorja
Udruga Ličana "Vila Velebita"
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37,
Zagreb
Tel.: 01/4635-888
doc.dr.sc. Milan Vrkljan,
predsjednik Udruge
prof. dr. sc. Ante Bežen
Jure Murgić, Avenka Butković, Ana
Tomljenović, Jasna Ćutić, Boris
Jukić, Ana Jelinić, Josipa Dasović,
Ivica Sokolić, Marina Milina,
Karolina Vidović-Kristo,
Mirko Kalanj.
prof. dr. sc. Ante Bežen
Jasmina Milinović Katalinić, dipl.
novinar
Vila Velebita,
Ul. kneza Ljudevita Posavskog 37,
Zagreb
Tel./Fax.: 01/4635-888
e-mail: ured@vila-velebita.hr
www.vila-velebita.hr
Bojan Bogić, akad. slikar
Tihomir Marjanović,
Arhiv Vile Velebita,
Internet photo pages.
Birotisak d.o.o.
Vrandučka 44, Zagreb
2360000-1101435362
10,00 kuna
5000 primjeraka
A. Be Tesla i hrvatski identitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
V. Paar: Vizionar civilizacije sada
Svaki električni stup Teslin je spomenik . . . . . . 50
J. Dasovi
žen:
šnjosti i budu
život u Americi . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
A. Tomljenovi
života i smrt . . . . . . . . . 34
M. Filipi: Legende i
štanskim markama . . . . . . . . . . . . . 43
M. Kalanj: "Smatram svojom dužnoš
J. Murgi
šti
še . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
M. Filipi: Tesla u Beogradu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
B. Oprijan Ili
ži
žen: Teslina formula suživota jedina je ispravna . . . . 65
M. Vrkljan: Obranom Gospi
ćnosti . . . . . 8
M. Krpan: Teslin izumiteljski rad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
I. Lisac: Teslin ozonski generator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
M. Filipi: Djela o Nikoli Tesli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
G. Rupčić: Tesla i Smiljan u pjesmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
A. Tomljenović: Korjeni i djetinjstvo. . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
A. Butković: Privatni
ć: Posljednje godine
činjenice o Tesli . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
A. Butković: Znanstvene i druge počasti Tesli . . . . . . . . . . 39
I. Sokolić: Spomenici Nikoli Tesli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
J. Miletić: Tesla na po
ču da pomognem
Zagrebu" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
ć:
ć: Je li Teslino ime doista za ćeno? . . . . . . . . . 51
M. Kukina: Zavrijedio je vi
ć: Muzej Nikole Tesle u Beogradu . . . . . . . . . 56
A. Tomljenović: Od Japoda do gospićkog predgrađa . . . . . 59
T. Čanić: Memorijalni centar u roku . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
S. Kani ć: Bombe na Teslinu rodnu kuću . . . . . . . . . . . . . 64
A. Be
ća obranjena je Hrvatska . . . . 71
IZ SADRŽAJA
3