Page 21 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

22
Nikola Tesla receives Edison Medal,
H. Winfield Secor: Tesla's Views on
Electricity and theWar
Nikola Tesla: Electrical Oscillators,
Milan Šufflay: Srbi i Arbanasi,
John B. Kennedy: When Woman is
Boss
Einstein accuses Yugoslavian rulers in
savants murder
Jovan Stojiljković: Mihajlo Faradej i
Nikola Tesla, dve epohalne godišnjice
u elektrotehnici, Zagreb, 1931.
Slavko Bokšan: Nikola Tesla und sein
Werk
Stjepan Pavičić: Naseljavanje Like
Nikola Tesla: Tribute to King Alex-
ander
Nikola Tesla - Spomenica povodom
njegove 80-godišnjice rođenja
Nikola Tesla: A Machine to End War
Tesla has Plans to signal Mars
John O'Neal: In the realm of science:
Tesla, who predicted Radio,
, 22.
.
Slavko Bokšan: Polifazni sistem i mo-
tori naizmenične struje
Herbert Volksmann: Medizinische
Terminologie, 31. njemačko izdanje,
Berlin i Beč 1942: “Teslaisation:
Arsonvalisation”.
Nikola Tesla dies; prollific Inventor
John O'Neil: Prodigal genius,The Life
of NikolaTesla
John O'Neil: Tesla tries to prevent
World War Two
Electrical Review and Western Electri-
cian, 26. svibnja 1917.
(intervju)
"The Electrical Experimenter", kolovoz
1917.
“Electrical Experimenter”, srpanj 1919.
Lju-
bljana, 1925.
, (intervju s Teslom), “Colliers”, 30.
01. 1926.
, New York Times, 6.
svibnja 1931.
,Wien 1932.
,
Lički kalendar, II godište. Iv.Š.Brkić, Za-
greb, 1934. s. 67 93
, New York Times, 21. listopada
1934.
,
Društvo za izgradnju Instituta Nikole
Tesle, Beograd, 1936.
.
(prema razgovoru s George Sylvester
Viereckom), “Liberty”, veljača 1937.
, “New
York Sun”, 12. srpnja 1937.
New York
HeraldTribune kolovoza 1937
, Beograd, 1940.
,
NewYorkTimes, 8. siječnja 1943.
, 1944, str. 340
, neobjavljeno 34. po-
NikolaTesla
Tesla nije Crnogorac
Thomas Commerford Martin: Tesla's
Oscillator and other Inventions,
Bude Budisavljević: Nikola Tesla
NikolaTesla's NewEngine
Nikola Tesla: The Problem of increa-
sing human Energy,
Ante Tresić-Pavičić: Preko Atlantika
do Pacifika (Život Hrvata u Sjevernoj
Americi), Izd. Srećko Skakoc, Zagreb,
1907.
Nikola Tesla: Tesla's wireless Torpedo
Izvještaj kraljevske velike gimnazije u
Gospiću za školsku godinu 1910 1911
NikolaTesla: Servian Prince defended,
NewYorkTimes
Nikola Tesla: Some personal recollec-
tions
, NewYork, 1894.
, “Obzor”, 12. pro-
sinca 1894. (nepotpisano)
“The Century Illustrated Monthly Maga-
zine», travanj 1895.
, Za-
greb, 1898. Arhiv Hrvatske, MSC 434,
format, 21 x 32, isti tekst "Vjesnik" 20.
ožujka 1976.
, Mining Sci-
entific Press, 15. siječnja 1898.
Century Illustrated
Magazine, lipanj 1900.
,
NewYorkTimes, 19. ožujka
.
(u Kratak historijski nacrt o razvoju kra-
ljevske velike gimnazije u Gospiću) Za-
greb 1911, str. 19 - 20
, 2. prosinca 1912.
, “Scientific American”, 5. lipnja
1915.
Vrlo je zanimljiva romansirana priča o
malom tajnom ratu koji se poslije Drugog
svjetskog rata vodio za neke Tesline papi-
re za koje se mislilo da sadrže rješenje za
tajno oružje nazvano "zrake smrti". Tu
knjigu napisao je američki autor
pod naslovom
-
(Teslina ostavština).
U doba druge Jugoslavije mnogi su autori
pisali o Tesli. Po ambicioznosti istraži-
vanja izdvaja se knjiga
koja je u pet
izdanja objavljena u 70-im godinama. U
najnovije vrijeme,
objavio je 2000. godine knjigu
u kojoj
iznosi neke do tada nepoznate detalje iz
Teslina života.
Beogradski autori su također bili vrlo ak-
tivni u tom razdoblju, ali ipak su naj-
vrjednije edicije objavljene izdavačkom
djelatnošću beogradskog Muzeja Nikole
Tesle. Iz obilja dokumentacije koju je
Tesla ostavio iza sebe, a koja se sva nalazi
u tom muzeju, objavljene su knjige koje
daju dragocjene podatke o Tesli koji bi
inače ostali nepoznati javnosti. U tom vr-
lo vrijednom opusu ističu se knjige
,
ali
i ostale edicije donose vrlo vrijedne po-
datke.
(kronološkim redomobjavljivanja)
, "Obzor", 25. svibnja 1892.
(nepotpisano)
(Naročit
izvještaj), “Srbobran”, 30. 5. 1892.
,“The Century Magazin», February
1894.
, 22. lipnja 1894.
, NewYorkTimes, 30. rujna 1894.
:
, Beograd, 1894. Ponovljeno iz-
danje Beograd 1976, Institut za stručno
usavršavanje i specijalizaciju zdravstve-
nih radnika Beograd
Lewis
Perdue
The Tesla Be
quest
Ćirila Petešića
Genij s našeg kamenjara
prof. dr. Vladimir
Muljević
Nikola Tesla - slavni izumitelj
Nikola Tesla - Dnevnik iz Strasbourga
1883 - 1884, Vesna Radojev: Teslina
lična biblioteka - knjige s posvetom
Nikola Tesla - Prepiska s rodbinom,
IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE O
NIKOLI TESLI
Nikola Tesla o električnoj razsvjeti u
Zagrebu
Šumadinac: Tesla u Beogradu
Thomas Commerford Martin: Nikola
Tesla
Arthur Brisbane: Our foremost Elec-
trician
John Foord: Nikola Tesla and his
work
Đ. M. Stanoević Nikola Tesla i njegova
otkrića
Thomas Commerford Martin: The In-
ventions, Researching and Writing of