Page 30 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

31
glednije newyorške obitelji. Njemu oso-
bno bili su najbliža druženja s prijateljem
Robertom U. Johnsonom i njegovom
suprugomKatharinom.
Nije se znalo gdje prestaje Tesla znan-
stvenik i gdje počinje Tesla osoba. Tanke,
fine niti ispreplitale su znanost s umjet-
nošću. Moglo bi se reći, da su otkrića
liječila njegov um, a umjetnost dušu.
Sam Tesla je jednom prilikom kazao, ka-
ko biti znanstvenikom znači imati isto-
dobno i strast i razum i uspjeti ih ukrotiti.
Čovjek savršenih manira i vrlo decentne
pojave, s reputacijom iznimnog znan-
stvenika, plijenio je šarmom kod new-
yorških dama. Njegovi biografi govore o
njegovim izrazitim simpatijama prema
pripadnicama nježnijeg spola i ništa više.
Možda Tesla sâmmože najbolje pojasniti
svoj stav i odnos prema ženama:
«Borba žena za ravnopravnost spolova
okončat će se novim poretkom u kojemu
će žene postati nadmoćnije. Suvremena
žena, koja samo na površini sudjeluje u
procesu napredovanja njezina spola, po-
vršinski je simptom nečega mnogo dub-
ljeg i moćnijeg, što sazrijeva u njedrima
ljudske vrste.
Neće se raditi tek o plitkom fizičkom
oponašanju muškaraca kad se žene prvo
prihvate dokazivanja svojih kvaliteta, a
potom i svoje nadmoćnosti, nego i u bu-
đenju intelekta u žena.
Kroz bezbroj naraštaja i od samih poče-
taka ljudske vrste, društvena podložnost
žena dovela je, naravno,do djelomične
atrofije ili barem do nasljednog povla-
čenja njihovih umnih sposobnosti, koji-
ma su, kako danas znamo, žene obdarene
ništamanje odmuškaraca.
Ali, ženski um je već pokazao sposobnost
Tesla: «Žene će zapanjiti civilizaciju
svojimnapretkom.»
Odnos prema ženama
Nije imao vremena za
ljubav
tića, priču pod naslovom Priča o mladosti
koju pripovijeda starost, priču o zimi, ku-
ći u kojoj se rodio i posebnom prijatelju
Mačku, «najboljem od svih mačaka na
svijetu». Velikom prijatelju i pjesniku
Georgeu Sylvesteru Vierecku posvetio je
pjesmu Govorkanja s Olimpa. Njegova
sanjalačka priroda pronalazila je u po-
eziji svoje utočište.
Čovjek koji piše i čita poeziju i knji-
ževnost, obožava operu, kazalište, film i
filozofska djela, govori osam jezika:
engleski, njemački, francuski, talijanski,
češki, mađarski, latinski i hrvatski, ili
koji prijateljuje sMark Twainom, George
Sylvester Viereckom, Robert Under-
wood Johnsonom, John O'Neillom,
Kenneth Swezeyom ili s pripadnicama
nježnijeg spola Margeurite Merington,
Katharine Johnson, Clarence Mackay,
Lady Ribblesdale, Anne Morgan, Nor-
dica Lillian. Sve te osobe bile su dio
Teslina života izvan laboratorija, a imale
su «ono nešto» što je Teslu kao čovjeka
intrigiralo da se u potpunosti ne prepusti
svojem svijetu samoće i meditacije. Iako
se volio osamljivati, kako bi u svijetu
tišine i spokoja, bez izvanjskih senzacija,
pokušao doći do novih znanstvenih spoz-
naja. Volio je gledati filmove u kinima,
jer su filmovi na njega djelovali iznimno
opuštajuće. Mogao je, uostalom kao svi
iznadprosječno inteligentni ljudi, isto-
dobno apstraktno razmišljati i obavljati
više različitih radnji.
U mladosti je izbjegavao svečanosti,
osobito rođendane. U kasnijoj dobi s
osobitom pažnjom njegovao je upravo
rođendanske proslave, na koje bi pozivao
sve svoje prijatelje i nastojao im ugoditi
biranom hranom i pićima, pri tom pri-
čajući nadahnuto o svojim otkrićima i vi-
zijama. Tesla je bio, ako je vjerovati nje-
govim biografima, vrlo ugodan i šar-
mantan sugovornik. Načitan, s izraženim
interesom za kulturu i umjetnost, mogao
je voditi duge razgovore s najodabra-
nijom znanstvenom i umjetničkom kre-
mom New Yorka. Njegov istančan osje-
ćaj za humor golicao je pažnju na svim
primanjima. Rado su ga ugošćavale naju-
Društveni život
Ugodan šarmer
T
esla znanstvenik i Tesla čovjek -
je li moguće pomiriti u sebi ratio i
emocije i opet ostati svoj? Vječno
pitanje svih umjetnika i svih znanstveni-
ka. Usudila bih se reći, iznimno nadare-
nih osoba, čija jest zadaća da upravo
osobnom kreacijom oplemenjuju djelić
po djelić ove naše drage Zemlje, kako bi
je novim naraštajima prepustili u što
boljem izdanju.
O Teslinom istraživačkom radu napisane
su brojne znanstvene i publicističke edi-
cije. O Teslinom privatnom životu još
uvijek vlada velika tajanstvenost. Unatoč
brojnim spisateljskim pokušajima, mi ne
znamo tko je uistinu bio Nikola Tesla.
Iako je za života dao nagovještaj da će
napisati osobno svoju intimnu priču, a
navodno je i pisao, ona nije nikada ob-
javljena. Možda nesvjesna bojazan da ne
pokaže previše nutrinu, svoje misli, nade,
čežnju…
Ali, zato je Nikola Tesla napisao djevoj-
čici Pauli Fotić, kćerki jugoslavenskog
veleposlanika u SAD-u Konstantina Fo-
Privatni život u Americi
Teslin život