Page 31 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

32
loga života. Iz njezinih pisama iščitava-
mo njezinu nesebičnu ljubav i potporu
Velikom čovjeku. Dom Johnsonovih bila
mu je oaza topline i ljubavi, koju je, kao
svi ljudi samci, ponekad bolno trebao, ali
i dobivao. Vrata su mu bila širom otvo-
rena u svako doba dana i noći.
Marguerite Merington bila je lijepa mla-
da djevojka s osebujnim umjetničkim na-
bojem. Bila je pijanistica, i dok bi prebi-
rala po glasoviru, Tesla je uživao u nje-
zinoj glazbi, a kasnije i u razgovoru s tom
milom djevojkom. I to je njemu bilo
dovoljno.
Charlotte Muzar, tajnica Teslinog nećaka
Save Kosanovića, bila je posljednja oso-
ba koja je vidjela Teslu tog Božića ži-
voga. Poslije njegove smrti bavila se nje-
govom ostavštinom i sređivanjem opsež-
ne dokumentacije uz veliko povjerenje
Save Kosanovića. Kasnije su Kosanović
i ona odnijeli urnu s Teslinim pepelom u
Beograd.
Nikola Tesla je duboko poštovao žene i
kao mlad čovjek shvatio da ne bi mogao
biti istodobno biti i vrsni pronalazač i
vrsni suprug i otac. Jednostavno, strast za
znanošću bila je jača. Sam Tesla priznao
je u poznijim godinama, kad je već bio
prilično star i boležljiv, kako nije siguran
da je napravio najbolji izbor.
Život po hotelima, newyorški golubovi i
znanstvene počasti nisu mogle nadokna-
diti Velikom čovjeku ono što je svakom
ljudskombiću prirođeno. Ljubav.
Avenka Butković
tinjstvom u rodnom Smiljanu. Vrlo rano
Tesla se opredijelio za svoju životnu
zadaću i posvetio joj se cijelim bićem,
tako da za ljubav i obitelj nije imao po-
trebno vrijeme i potrebnu strast. Strast i
vrijeme čuvao je za svoja otkrića i vizi-
je, s tek ponekim predahom za odabrane
prijatelje.
Kad je poželio toplinu i utjehu obitelji,
uvijek ju je dobivao kod Johnsonovih
Volio se osamljivati, ali volio je i zabavna
društva i okupljanja. Volio je svoj labora-
torij, ali i ljupkost Anne Morgan, jedne
vrlo posebne gospođice. S Katharinom,
Robertovom suprugom, dijelio je naj-
dublje prijateljstvo. Bio joj je iznimno
privržen, uostalom kao i ona njemu cije-
za dostizanjem svih umnih tekovina i
postignuća muškaraca. Kako će novi na-
raštaji nailaziti, ta će se sposobnost sve
više širiti; prosječna žena bit će jednako
dobro obrazovana koliko i prosječni mu-
škarac, a potom i bolje obrazovana od
njega, jer će uspavane sposobnosti njezi-
noga mozga biti potaknute na djelatnost
koja će biti snažnija i moćnija već i zbog
mnogih stoljeća u kojima su mirovale.
Žene će zanemariti ono što je bilo i
zapanjiti civilizaciju svojimnapretkom.»
Tako je Tesla svoj pogled o ženi iznio no-
vinaru Johnu B. Kennedyju u interviewu
objavljenom1925. u listuThe Colier's.
Unatoč brojnim nedoumicama i spekula-
cijama Teslinih biografa i novinara, od
toga da je Tesla ginefob (da ima bolesni
strah od žena), pa sve do toga da vješto
prikriva svoju homoseksualnu orijenta-
ciju, mi ne možemo i nemamo pravo
ulaziti u njegov intimni svijet, kad on sam
nije želio o tome govoriti. Samo je vrlo
odlučno otkloniomogućnost neke nastra-
nosti u razgovoru s novinarom NewYork
Herald Tribune-a. Neka tako i ostane.
Možda je on svjesno želio odvojiti svoje
javno od svojega privatnog. Možda je bio
samo jako stidljiv u pokazivanju osje-
ćaja, jer ipak, on je čovjek s Velebita,
predivne i ponosne planine koju nitko još
nije uspio do kraja upoznati. Kao ni Tes-
lu. Upravo ono neizrečeno iznova toliko
pobuđuje pažnju nekih novijih biografa.
Odgovora za sada nema.
Njegova majka Georgina i sestra Marica
utkale su svoje tragove u njemu za cijeli
život i onu vječnu toplinu i glad za dje-
Tesline osobne stvari
U Teslinu laboratoriju