Page 32 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

33
«...S Teslom sam se upoznao već prvog
mjeseca svog boravka u New Yorku.Vi-
đali smo se nekoliko puta i izgledalo mi je
da smo i zavoljeli jedan drugoga. On je
bio neobično simpatičan čovjek, skroman
u saobraćaju, s nekim sustezljivim pono-
som i pomalo tragičnim izražajem u licu,
kao neki razočarani vitez. Nije biomnogo
govorljiv, ali kad bi započeo jednu temu,
tjerao bi je do kraja i nije skakao s jednog
predmeta na drugi...
...Jednom, nakon večere, nadugo mi je
pripovijedao o svojim izumima, kao i o
tom kako su ga okrali i Edison i Marconi
te napokon Pupin. Tu je izgledao kao neki
junak iz grčkih drama. Isticao je više puta
kako nikada nije radio za pare, do kojih
da mu nije stalo, kako je siromah i želi da
i umre kao siromah. Njegov ideal i svi
njegovi napori bili su usmjereni na to da
koristi napretku čovječanstva. Nakon to-
ga je skrenuo u mistiku i pripovijedao mi
kako se još od mladosti prije spavanja,
klečeći na golim koljenima, molio Bogu.
Kad sam ga upitao, kakve molitve moli,
odgovoriomi je:
- One koje sam u djetinjstvu molio. Ali,
da, tako sam se molio sve do svoje pede-
sete godine. Od toga se doba molim druk-
čije, no to je svejedno, suština je ista, i ja
se molimBogu svakog dana. ..»
Jure Murgić
bio vrlo prisni prijatelj Tesle, a njegova
supruga Katharina je bila posebno bliska
Teslina prijateljica,
-
istaknuti književnik,
-
poznati elektro-
inženjer i glasoviti šahovski velemajstor
- niz umjetnika, glumaca, opernih pje-
vača, impresarija i drugi.
UDvoranu palmi nisu smjeli ulaziti žene,
crnci i posluga hotela, osim nekoliko po-
sebno odabranih konobara.
Tesla je također održavao veze sa Alber-
tom Einsteinom te se s njim povremeno
dopisivao. Einstein mu je uputio srdačnu
čestitku za rođendan.
Tesla se družio sa mnogim znamenitim
Hrvatima koji su početkom 20. stoljeća
emigrirali u SAD. Među njima su bili
najznačajniji poznati kipar Ivan Meštro-
vić i violinist Zlatko Baloković.
Kao ilustraciju prijateljskog odnosa iz-
među Ivana Meštrovića i Nikole Tesle
navodimo odlomak iz Meštrovićeve au-
tobiografije koji donosi intiman razgovor
s Teslom:
MarkTwain,
Charles Steinmetz,
Jure Murgić
IvanMeštrović o Tesli
Molio se Bogu klečeći na
koljenima
Odabrano društvo
Prijatelji iz «Grupe 400»
Ulaz zabranjen ženama, crncima i
posluzi.
Tesla je, nakon prvih velikih patenata,
ubrzo ušao u krug najpoznatijih New-
yorčana, koji su se okupljali između četiri
i osam poslije podne u posebnoj dvorani
hotela, Dvorani palmi. Zvali su ih
«Grupa 400», a bili su miješano društvo
bogatuna, poduzetnika, umjetnika i znan-
stvenika te pronalazača. Među njima su
bili najpoznatiji:
-
česti financi-
jer Teslinih pokusa,
-
, milijarder
koji je financirao i Teslu i Westing-
housea,
-
, milijarder i graditelj te
vlasnik hotela Waldorf-Astoria, koji je
financiraoTeslu,
-
, prvi je prihva-
tio njegove pronalaske,
-
, iz lista Pear-
son's Magazine, vrlo utjecajan novinar,
koji je rado i često pisao o Teslinim poku-
sima i pronalascima,
-
, povremeno je
dolazio iz New Jersyja, s njim je Tesla
imao vrlo čudne toplo-hladne odnose,
-
, ured-
nik tjednika i pjesnik, bonvivan koji je
William K. Vanderbilt,
Joseph Pierpont Morgan
John Astor
George Westinghouse
Chauncey McGovern
Thomas Alva Edison
Robert Underwood Johnson
Teslin život
Pisac Mark Twain sudjeluje u pokusu