Page 34 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

35
spomen. Dirljiv nekrolog napisao je ame-
rički pisac slovenskog podrijetla Louis
Adamič, a pročitao ga je gradonačelnik
New Yorka Fiorello La Guardia. U glaz-
benom dijelu te emisije Teslinu najdražu
pjesmu „Tamo daleko“ i Schubertovu
„Ave Mariju“ odsvirao je hrvatski vio-
linist Zlatko Baloković, koji je, poput
Tesle, svjetsku slavu stekao u Americi.
Do danas je sačuvan tonski zapis te emi-
sije i može se čuti na Internetu, ali nije
sačuvana snimkaTeslinog glasa.
Tri dana poslije pogrebne svečanosti
(opet broj 3) Sava Kosanović i novinar
Swezey pratili su pogrebno vozilo s Tes-
linim tijelom na groblje Ferncliffe u gra-
dićArdsley on Hudson, gdje je obavljeno
kremiranje.
Charlotte Mužar, bivša tajnica Save Ko-
sanovića, prenijela je 1957. urnu s njego-
vim pepelom iz New Yorka u Beograd.
Urna, u obliku zlatne kugle, čuva se u
jednoj od dvorana Teslinamuzeja.
Besmrtnik Tesla ostao je živjeti kroz svo-
je izume.
Ana Tomljenović.
Put bez povratka
Tesla se nikad nije u potpunosti oporavio
od prometne nezgode. No, u slabašnu ti-
jelu tinjao je nepokolebljiv duh. Postoje
brojne spekulacije o čudnim okolnostima
njegove smrti prema kojima je otrovan, a
potom i kremiran kako bi se plamenom
izbrisali tragovi zločina. Izvršitelji su,
navodno, trojica muškaraca iz redova
FBI-a koji su se nastanili u istome hotelu
s namjerom da iz umirućeg Tesle istisnu
još neke tajne. Poput svih spekulacija, i
ova je tek neprovjeren plod ljudske maš-
te. Onemoćao, danima nije napuštao pos-
telju, pa ipak, tog je dana, 4. siječnja
1943., odbivši liječničku pomoć krenuo
prema svom uredu. U samoći svoje hotel-
ske izbe genijalni je izumitelj krenuo na
put bez povratka. Nekoliko dana nitko ni-
je pitao za njega. Dne 7. siječnja 1943., na
pravoslavni Božić, u New Yorku lagano
je sniježilo, a hotelska je sobarica pro-
našla Teslino beživotno tijelo. Službena
dijagnoza bila je: srčana tromboza.
Tri dana nakon smrt
-
-
-
-
e-
nici Srpske pravoslavne crkve. NewYork
Times je izvijestio da je ispraćaj orga-
niziran na državnoj razini te da je bilo
nazočno oko 2.000 ljudi, među kojima
mnogi znanstvenici i nobelovci.
Toga dana glavna newyorška postaja
emitirala je poseban program Tesli u
i, 10. siječnja 1943.,
službena komemoracija nad Teslinim li
jesom, prekrivenim američkom i jugosla
venskom zastavom, održana je u newyor
škoj episkopalnoj katedrali sv. Ivana, a
vodio ju je sām biskup. Pravoslavnu li
turgiju i pojanje za mrtve vodili su sveć
mašni genij“ i Kennet Swezey, koji je
proslavu njegovog 75. rođendana pretvo-
rio u prvorazredni medijski doživljaj. On
je zamolio poznate znanstvenike i inže-
njere diljem svijeta da na svoj način obi-
lježe Teslin rođendan, tako da su se među
rođendanskim čestitkama našle i one ne-
koliko nobelovaca i najuglednijih znan-
stvenika. Tom prilikom magazin Time
objavio je na naslovnici glasoviti „Plavi
portret“, djelo slikarice Vilme Lwov -
Parlaghy, za koji je Tesla, jedini put u
životu, sam pozirao. Nažalost, nakon
smrti autorice taj portret je izgubljen.
Iako se Tesla sve više udaljavao od ljudi,
rado je primao zemljake. Neki od njih, u
svojim memoarima, zabilježili su sjeća-
nja na te susrete poput kipara Ivana Meš-
trovića i publicista Bogdana Radice. Za-
bilježeno je kako je volio gledati boks te
se sprijateljio s boksačem Fritzyem Živi-
ćem, zvanim „Hrvatski komet“, svjet-
skim prvakom u velter kategoriji, i sa nje-
gova četiri brata, također boksača, dje-
com hrvatskog doseljenika. Posljednjih
godina života najveći utjecaj na njega
imao je nećak Sava Kosanović, sin naj-
draže sestre Marice, političar, profesio-
nalni diplomat. Kosanović je nastojao
Teslu držati podalje od velikosrpski ori-
jentiranih diplomata, pogotovo nakon kr-
vavih ratnih sukoba u Jugoslaviji, koje
Tesla u svojoj dobroj duši, kao idealist i
znanstvenik, nije mogao objasniti. Sma-
tra se da je Kosanović umjesto Tesle na-
pisao poznatu poruku Srbima i Hrvatima
o očuvanju Jugoslavije i neke druge izja-
ve koje nisu bile karakteristične Teslinu
izri
. čaju
Objava smrti Nikole Tesle u
newyorškim novinama
Pogreb Nikole Tesle 10. siječnja 1943. godine.
Teslin život