Page 35 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

36
1845.
završio bogosloviju u
Plaškomkao prvi đak
1846.
započeo raditi kao sveće-
nik u Senju (do 1852.)
1850. rođen
(poginuo 1862); nakon njega rođena je
Angelina koja se je udala za svećenika
(njihovi potomci žive i
danas), zatim udana za svećenika
, te na kraju
ko-
ja se je udala za svećenika
-
, čiji je sin
(1894-1956) bitno utjecao na posljednje
dane izumitelja te na sudbinu njegove
imovine i posmrtnih ostataka
1856. (9 ili 10. srpnja oko ponoći) - rođen
1857.
postao stalni paroh (pra-
voslavni župnik) u Smiljanu
1862. Nikola završava prvi razred Pri-
premne osnovne škole (trivijalke) u Smi-
ljanu
1862. otac Milutin na svoj zahtjev pre-
mješten u Gospić, gdje je bio protoprez-
biter - namjesnik
1862 - 1866. polazi i završava u Gospiću
pripremnu osnovnu školu
1863 - Milutin postaje proto Gospićki, a
proglašava ga vladika
1866 - 1870. Nikola polazi u Gospiću ni-
žu realku
1870 - 1873. Nikola polazi i završava
veliku realku u Rakovcu kodKarlovca
1873 - 1874. Nikola se vraća u Gospić,
boluje od kolere, otac pristaje da studira
tehniku
1874 - 1875. Nikola se oporavlja od bo-
lesti u Tomingaju (kod Gračaca) i u glavi
sprema izume
1875 - 1877. Nikola studira na Visokoj
tehničkoj školi u Grazu gdje dolazi na
ideju o električnom stroju bez komutato-
ra i četkica
Milutin
Milutin
Dane, Nikolin stariji brat
Jovu Trbojevića
Milka,
Vuju Glumičića
Marica
Nikolu (Ni
koladina) Kosanovića
Sava
NikolaTesla
Milutin
TeofanŽivković
ljevića, koji je rođen 1750. godine, što
znači da uopće nije bila iz generacije Ni-
koleMandića, izumiteljevog djeda, rođe-
nog 1801. godine. Sumnje potkrepljuje i
prazan križ na grobu supruge Nikole
Mandića u Deringaju na kojemu nema
imena.
Sporna je dužina munje koju je Tesla po-
stigao u Colorado Springsu. Neki autori
spominju iskru dužine 30 metara kojom
je Tesla poslao električnu energiju oko
svijeta. U nedavno objavljenom Tesli-
nom autobiografskom tekstu piše da je
dužina munje bila 300 metara, što djeluje
uvjerljivije.
Nakon 1700. rođen jedan od izumitelje-
vih praprapradjedova po majci
, otac
-
. Marko je 27. srpnja 1787. dobio od
cara Josipa II. plemićki naslov Prijedor-
ski junak.
1750. rođen jedan od izumiteljevih pra-
pradjedova po majci
-
1761. rođen jedan od izumiteljevih pra-
djedova pomajci
1801. rođen izumiteljev djed po majci
, umro 1868.
???? rođen
stariji, izumi-
teljev djed po ocu, koji se oženio Anom
iz Divosela. Imao je kćer
te sinove
i
(izumitelje-
vog oca)
1819. (3.veljače) rođen otac Nikole Tes-
le,
u Raduču.
1822. rođena u Tomingaju kod Gračaca
izumiteljeva
majka
1840. rođen izumiteljev najugledniji ujak
, kasnije mitropolit (nad-
biskup) sarajevski
Kronologija događaja
Marko
Budisavljević
Tome Budisavljevi
ća
Toma pl. Budisav
ljević Prijedorski
TomaMandić
NikolaMandić
Nikola Tesla
Kalinić
Stanku
Josifa Milutina
MilutinTesla,
Georgina (Đuka) Mandić,
Petar Mandić
O
vaj kronološki redoslijed daje
pregled samo onih događaja koji
su utvrđeni vjerodostojnim do-
kumentima. Događaje koji se prepriča-
vaju bez pokrića u dokumentima spome-
nut ćemo u uvodu.
Neki autori spominju priču koja kaže da
prezime Tesla potječe od čovjeka koji se
je zvao Nikola Draginić, rođen u selu
Ledenice kod Novog Vinodolskog 1606.
godine, odakle je doselio u Raduč. Imao
je sina Ivana, koji je imao jako istaknute
prednje zube poput tesarskog alata, zva-
nog tesla, po kojem je dobio nadimak
"Tesla", a njegovi potomci po njemu su
dobili prezime. Dokumenti tu legendu ne
potvrđuju, jer prema popisu pučanstva iz
1712. u Raduču, a ni drugdje u Lici, nema
ljudi s prezimenomDraginić, ali ni Tesla.
U Raduču je živjelo nekoliko ljudi s pre-
zimenom Teslić, što nije isto. Priču o
Draginićima demantira i inž. Vojislav Po-
pović koji tvrdi da prezime Tesla postoji
od 1750. godine.
Druga legendi navodi da je jedan od Tes-
linih predaka doživio 129 godina. Ne na-
vode mu ime ni godinu rođenja. Tesla
sam spominje da je "jedan od njegovih
predaka" doživio 129 godina, a više ih je
doživjelo preko 100 godina. Dokumenti
ni približno ne potvrđuju te pretpostavke.
Da je Teslin pradjed doživio 129 godina,
ako pretpostavimo da je mogao biti rođen
najranije 1770., živio bi približno do
početka 20. stoljeća. To znači da ga je
Tesla morao dobro poznavati. Međutim,
Tesla ne spominje da je poznavao takvog
čovjeka. Spominje samo svog djeda, iako
ne kaže kojega. Nitko od Teslinih nepo-
srednih predaka nije se ni približio 100.
rođendanu.
Teslina baka po nekim autorima bila je
Sofija (Soka) Budisavljević, kći prote
Tome Budisavljevića. Međutim, prema
navodima Steve Svilara, koji se poziva na
pisanje Aleksandra (Leke) Budisavljevi-
ća, Sofija je bila kći prote Tome Budisav-
Kronološki slijed važnijih događaja
Legende i činjenice o Tesli
Jesu li se Teslini pretci prezivali Draginić a potjecali iz Novog Vinodolskog?
Je li jedan od njih živio 129. godina?