Page 36 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

37
jedan sat poslije ponoći, na Uskrs, umire
majka
1892. (24. svibnja) drži predavanje u
Zagrebu - 2. lipnja posjećuje Beograd iz
kojega, prema vlastitoj izjavi Meštrovi-
ću, odmah odlazi
1892. tijekom ljeta posjećuje prijatelje u
engleskomgraduWatfordu
1892. u kolovozu se vraća preko Ham-
burga uUSA
1893. (24. veljače) drži predavanje na
Franklin Institutu u gradu Philadelphia
1893. (1. ožujka) u gradu Saint Louis pri-
kazuje svoj daljinski upravljani čamac
1893. (1. svibnja) prikazuje svoj genera-
tor na izložbi u Chicagu u kojoj svjetlost
iz njegovog sustava izmjenične struje do-
minira - prvi izlaže svoje cijevi u obliku
nekih riječi, pa tako i imena svojih prija-
telja
1893 - 1894. potpuno se posvećuje istra-
živanjima bežičnog sustava
1894. Teslina struja opskrbljuje mjesta
Telluride i Cripple Creek u Coloradu
1895. (13 ožujka) izgorio mu je labora-
torij, a do srpnja je uređen novi u kojemu
je konstruirao primoodašiljačku radio-
postaju
1895. (srpanj) potres u Teslinom labora-
toriju u 46 EHouston St.
1896. radi pokuse s X-zrakama - 14. stu-
denoga pušta u rad hidrocentralu na
Niagari i dalekovod do grada Buffallo
1896. JAZU ga je 17. prosinca 1896.
izabrala za počasnog člana
1887. 10. svibnja u New Yorku mu se
pridružuje stari prijatelj
1887. dolazi u rodni kraj prema pismu
Angeline; nema drugih dokaza o tom
posjetu
1888. (15. svibnja) drži predavanje u
Američkom institutu elektroinženjera o
novom sustavu elektromotora i transfor-
matora
1888. (7. srpnja)
otkupljuje 40 njegovih patenata 25.000$
po patentu, 150 dionica uWestinghouseu
i 2,5 $ poKS
1888. i 1889. uvježbava Westinghouse-
ove inženjere u primjeni svojih patenata
1889. prema pismu Marice, posjećuje
rodni kraj; također nema drugih dokaza o
tomposjetu.
1889. otvara laboratorij na Grand Streetu
1890. (6.kolovoza) ubojica Kemmler po-
gubljenTeslinom izmjeničnom strujom
1890. (studeni) pali vakuumsku cijev po-
moću visokofrekventne zavojnice
1891. prijavio niz patenata iz područja
visokofrekventnih struja i visokog napo-
na - izumioTeslinu zavojnicu
1891. prvi Teslin i Westinghouseov stroj
postavljen u rudniku u Coloradu
1891. 20. svibnja drži predavanje na Sve-
učilištu Columbia uNewYorku
1891. (30. srpnja) postaje državljanin
USA
1892. predavanje u Londonu drži 4.
veljače, a u Parizu 14. i 19. veljače - zatim
odlazi u Hrvatsku gdje mu 16. travnja, u
Antal Szigety
George Westinghouse
1878 i 1879. Nikola radi u Mariboru kao
pomoćni inženjer
1879. (24. ožujka) Nikola je policijski
protjeran kao nezaposlen uGospić
1879. Nikola neko vrijeme predaje na ni-
žoj realci uGospiću koju je i sâmzavršio
1879. (29. travnja) umire Otac Milutin, a
majka odlazi živjeti u parohijski dom kod
brata PetraMandića, prote gospićkoga
1880. (siječanj) Nikola boravi u Pragu,
ali se ne uspijeva upisati na sveučilište
1881. Nikola se zapošljava se u telegraf-
skom uredu u Budimpešti kao crtač, za-
tim radi u telefonskoj centrali, gdje je izu-
mio pojačalo glasa
1882. (veljača) za vrijeme šetnje prona-
lazi rješenje okretnogmagnetnog polja
1882. (travanj) odlazi u Pariz gdje radi u
podružnici Edisonove tvrtke na strojevi-
ma na istosmjernu struju
1883. šalju ga u Strasbourg kao "pronala-
zača kvarova", gdje je konstruirao dvo-
fazni indukcijski motor koji prikazuje 10.
srpnja, ali bez rezultata
1884. (proljeće) vraća se u Pariz gdje ne
dobiva novac za svoja istraživanja, ali ga
Batchellor šalje Edisonu uNewYork
1885. razilazi se s Edisonom i otvara svo-
ju tvrtku za proizvodnju elektr. lučnica
koja ubrzo propada
1886-1887. živi od kopanja kanala za 2 $
dnevno
1887. radi kao elektromonter, a u travnju
osniva novu tvrtku "Tesla Electric CO" i
uređuje laboratorij
1887. 30. travnja prijavljuje prvi patent, a
u listopadu prijavljuje patente asinkronih
motora
Brod S.S. Saturnia kojim je
Nikola Tesla doputovao u SAD
Registracija Tesline tvrtke "Tesla Electric CO"
Teslin život kronologija