Page 37 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

38
1955. U Beogradu otvoren Muzej Nikole
Tesle
1957. spomenik Tesli
postavljen u dvorištu instituta "Rugjer
Bošković" u Zagrebu
1958. Teslini posmrtni ostatci prevezeni
u Beograd i smješteni uMuzej
1960. u Parizu prihvaćen naziv "tesla" za
jedinicu elektromagnetske indukcije
1963. u Zagrebu otvoren Tehnički muzej
s odjelom "Nikola Tesla"
1969. lik Nikole Tesle ugrađen na rektor-
ski lanac Sveučilišta u Zagrebu
1970. podignut spomenik Nikoli Tesli u
parku tvornice RIZ u Zagrebu
1976. proslava 120. obljetnice rođenja -
znanstveni simpozij u Zagrebu, Gospiću
i Smiljanu - postavljen spomenik Nikoli
Tesli hrvatskog kipara
kod Elektrotehničkog fakulteta u Beo-
gradu a kopija na slapovima Niagare; po-
sebnim zakonom i ukazom Tita od 27.
veljače godina 1976. proglašena je Godi-
nomNikoleTesle
1981. kopija
spomenika Ni-
kole Tesle postavljena uGospiću, na Trgu
Nikole Tesle; spomenik je srušen u okol-
nostima srpskog granatiranja Gospića u
Domovinskom ratu
2006. proslava 150. obljetnice rođenja
Nikole Tesle; Hrvatski sabor osnovao na-
cionalni odbor za proslavu; velike inve-
sticije u spomen-područje Nikole Tesle u
Smiljanu
Ivana Meštrovića
Frana Kršinića
Kršinićeva
Pripremio: Mario Filipi
računa od 19.000 $; Tesla predaje Boldtu
Wardencliff i proglašava stečaj
1916. (16. svibnja) Udruga I.E.E.E. do-
djeljujeTesli Edisonovumedalju
1917. (4 srpnja na Dan neovisnosti), po
nalogu mornarice dinamitom se ruši Tes-
lin toranj uWardencliffeu
1918. patent br. 1266175 Munjovod
(Lighting protector)
1922. u hotelu "St. Regis" uginula je nje-
gova najdraža golubica, što ga je jako po-
treslo
1924. (25. svibanj) hotel "St. Regis" tuži
Teslu za neplaćeni hotelski račun od
3.299 $; pomoćnik šerifa plijeni njegov
ured u 8W40. ulici 20. kat
1926. (3. srpnja) Sveučilište u Zagrebu
dodjeljujemu doktorat honoris causa
1931. za 75. rođendan prima čestitke od
,
i
drugih najuglednijih znanstvenika tog
doba
1934. (11. srpnja) objavljuje usnopljeni
prijenos energije nazvan "zrake smrti"
1936. svečanost za njegov 80. rođendan u
Banskimdvorima 30. svibnja
1936. Srpska kraljevska akademija pri-
maTeslu za svog stalnog člana
1937. prilikom šetnje na Manhattanu
obara ga taksi
1937. visoka škola u Grazu, na kojoj je
studirao, dodjeljujemu počasni doktorat
1938. u hotelu "The Newyorker" govori o
bežičnom prijenosu električne energije i
"zrakama smrti"
1939. Amtorg Trading Corp (sovjetska
tvrtka) plaćamu 25,000 $.
1943. (7.siječnja u 22.45) pronađen mr-
tav u svojoj sobi u hotelu "The New-
yorker"; njegove stvari preuzima Ured za
čuvanje imovine stranaca, sud dodjeljuje
svu njegovu imovinu nećaku
-
; službe Božje održane su u kate-
drali Sv. Ivana. Teslino tijelo je kremi-
rano, a urna ostavljena na groblju Fern-
cliff u četvrtiArdsley
1943. (21 lipnja) Vrhovni sud USA
donosi presudu da je radioTeslin izum
1948. (3. kolovoza) Gimnazija u Gospiću
dobila ime Nikole Tesle; ime je 1977.
preuzeo srednjoškolski centar, ali njego-
vim ukidanjem ime nije preneseno ni na
jednu novu srednju školu
1949. u Zagrebu osnovana Tvornica tele-
fonskih uređaja "Nikola Tesla"
1952. Teslina imovina prevezena U Beo-
grad
Lee de Foresta Alberta Einsteina
Savi Kosa
noviću
1897. radi pokuse s bežičnim prijenosom
električne energije
1897. (travanj) - drži predavanje na Aka-
demiji znanosti NewYork
1898. u srpnju prijavljuje patent o daljin-
skom upravljanju; u rujnu u New Yorku
prikazuje ideju bežičnog daljinskog
upravljanja - u Buffalou održao predava-
nje o elektroterapiji
1898. prvo pojačalo na bazi Tesline za-
vojnice
1898. postiže napon od 100milijuna volti
1898. u Madison Square Gardenu pri-
kazuje daljinski pokretani brodić
1899-1900. gradi i radi u laboratoriju za
visokonaponske struje u Colorado
Springsu, gdje otkriva stojne Zemljine
valove i šalje električnu energiju oko
svijeta
1900. J.P. Morgan otkupljuje 51% Tesli-
nih patenata u bežičnoj tehnologiji za
150.000 $
1901. gradi radio-postaju za svjetsku te-
legrafiju na Long Islandu nazvanu "Ra-
dio City" u mjestu Shoreham, lokacija
nazvanaWardenclyffe
1902. prijavio patent uređaja za bežični
prijenos električne energije
1903, (15 srpnja) novine izvješćuju o
"zasljepljujućim bljeskovima elektricite-
ta" uWardecliffu
1904. objavio projekt "Svjetski bežični
sustav"
1905. otvorio ured na Broadwayu 165
(danas 1 Liberty Plaza).
1906. izradio brzinomjer za Waltham
Watch Co.
1906. zbog nedostatka novca prekida
gradnju radio-postaje na Long Islandu
1908 Hugo Gernsback piše priču o Tes-
linom robotu "Ralph 124C 41+."
1908-1912. radi na usavršavanju turbine
1909. G. Marconi, C. Maxwell & H.
Hertz dijele Nobelovu nagradu za fiziku
za izum radio-veze
1912. zajmodavci mu plijene opremu u
Wardenclyffu.
1914. otvara ured u najvišem neboderu u
New Yorku: Woolworth Building, 233
Broadway.
1914. odobren mu je patent iz 1902. ure-
đaja za bežični prijenos elektr. energije
1915. novine izvješćuju da je zajedno s
Edisonom predložen za Nobelovu nagra-
du koju ni jedan od njih nije dobio
1915. novi vlasnik hotela Waldorf-Asto-
ria
traži od Tesle plaćanje
George Boldt
Odluka kojom je 1960. g. u Parizu prihvaćen
naziv "Tesla" za jedinicu elektromagnetne
indukcije