Page 38 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

39
Zagrebu, Beogradu, Brnu, Grenobleu,
Parizu, Sofiji i Pragu te poznata sveučili-
štaYale, Columbia i Poitiers.
Austrijski politehnički institut u Grazu
dodijelio mu je bakalaureate (akademske
stupnjeve) za područja fizike, matema-
tike, strojarstva i elektrotehnike.
Neposredno nakon Tesline smrti, u rujnu
1943.g., u američkom gradu Baltimoreu
porinut je u more brod tipa Liberty s ime-
nomNikola Tesla, a samom porinuću pri-
sustvovali su Teslin nećak Sava Kosano-
vić i dr. Ivan Šubašić.
Grad Zagreb, od onog predavanja o iz-
mjeničnoj struji u Gradskoj vijećnici 24.
svibnja 1892.g., odaje mu kontinuirano
počasti i priznanja imenovanjem ulica,
tvrtki, instituta, škola te dodjelom viso-
kih znanstvenih nagrada i priznanja s nje-
govim imenom i likom. Na glavnoj
skupštini 17. prosinca 1896. imenovan je
počasnim članom JAZU u Zagrebu. Sve-
učilište u Zagrebu dodjeljuje mu 3. lipnja
1926.g. naslov Doctor honoris causa, a
samo dvanaest dana kasnije od Tehnič-
kog fakulteta Univeziteta u Beogradu do-
biva naslov počasnog doktora tehničkih
znanosti.
Studijski odbor I.E.C.-a (Međunarodne
elektrotehničke komisije) preporučio je
da se Tesli, mentoru suvremene elektro-
tehnike, ukaže čast prepoznatljiva svim
narodima tj. da se međunarodna jedinica
magnetske indukcije nazove tesla. Ova
preporuka je potvrđena na 11. generalnoj
konferenciji za mjere i utege (Conference
General des Poids et Measures), održanoj
10. listopada 1960. u Parizu, na kojoj je
donijeta i službena odluka o imenovanju
jedinice tesla. Profesor France Avčin s
Fakulteta za elektrotehniku u Ljubljani,
svojim stručnim obrazloženjem i prepo-
rukom znatno je pridonio tome međuna-
rodnompriznanju.
Počasne doktorate iz tehničkih znanosti
dodijelili su Tesli politehnički instituti u
Grazu, Bukureštu i Beču; sveučilišta u
D
ovoljno je reći Nikola Tesla.
Graz, Prag, Pariz, Brno, Beo-
grad, Grenoble, Beč, Zagreb,
Sofija, London, New York, Colorado
Springs, Buffalo, Philadelphia, Gospić
Smiljan …tek su neka od mjesta u svi-
jetu, koja su javno obilježena njegovim
imenom.
No, sve počasti i priznanja za života i
poslije smrti zapravo i nisu dovoljna za
sve što je ostavio svijetu.
«Mislim da nema ničega važnijeg od me-
đuplanetarnih komunikacija», rekao je
Tesla u svojem intervjuu novinarima Ti-
mesa. «Zasiguno će doći dan kad će ljudi
postati sigurni u to da u svemiru postoje i
druga ljudska bića koja rade, pate i bore
se poput nas, a to će onda ostaviti čudesan
dojam na čovječanstvo te izgraditi teme-
lje pravog svemirskog bratstva, što će po-
trajati koliko i samo čovječanstvo.»
Ne čudi stoga da je jednoMjesečevo brdo
dobiloTeslino ime.
Britanska radiopostaja BBC u Londonu
uvrstila je na svojim internetskim strani-
cama Teslu među prvu desetoricu genija
drugog tisućljeća.
U Colorado Springsu, u gradu gdje su u
laboratoriju nastajali njegovi sjajni izu-
mi, osnovano je 1986. International Tesla
Society, Inc. u povodu održavanja «Inter-
national SymposiumTesla» na Sveučiliš-
tu Colorado.
Znanstvene i druge počasti Tesli
Tesli su izražavane počasti na razne načine. Donosimo kraći izbor takvih priznanja
(osim spomenika i poštanskih maraka, što objavljujemo u drugim člancima),
iako se neka od njih spominju i u drugim tekstovima u ovom broju.
Priznanja