Page 39 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

40
du gimnazije u Rakovcu kod Karlovca
koju jeTesla pohađao.
Na proslavi 300. obljetnice osnivanja Za-
grebačkog sveučilišta 1969. izrada rek-
torskog lanca povjerena je akademskom
kiparu KostiAngeli Radovaniju, a na lan-
cu se nalazi lik Nikole Tesle uz ostale
izvrsne hrvatske znanstvenike.
Ulica Nikole Tesle nalazi se u najstrožem
središtu Zagreba, a poznata tvrtka za tele-
komunikacije Ericsson Nikola Tesla nosi
Teslino ime od 1949.
Visoka godišnja nagrada za znanstveni
rad u Republici Hrvatskoj nosi ime Ni-
koleTesle.
Tehnički muzej u Zagrebu osnovan,
1976., ima Odjel posvećen izumima Ni-
kole Tesle, što ima veliku obrazovnu vri-
jednost za širu javnost.
Odbor Udruženja A.I.E.E.-a svake godi-
ne dodjeljuje zlatnu Edisonovu medalju
kao najviše priznanje za inženjere. Odbor
je predložio Nikolu Teslu 1917. i izglasao
da je Tesla i dobije prigodom svojega 60.
rođendana. Predsjednik Odbora B.A.
Behrend nagovarao je Teslu da primi na-
gradu, što je ovaj i učinio protivno svojoj
volji, te se još više povukao u svoj svijet u
kojem se bolje snalazio. Zbog Edisona
Tesla je odbio dodjeluNobelove nagrade.
Avenka Butković
Prigodom 100. godišnjice rođenja Niko-
le Tesle Jugoslavenska pošta izdala je se-
riju od četiri marke u vrijednosti od 10,
15, 30 i 50 dinara s njegovim izumima in-
dukcijskim motorom, transformatorom,
brodskom telekomandom te marku s
njegovim likom. Povodom50. godišnjice
smrti Nikole Tesle Hrvatska pošta izdala
je marku s likom Nikole Tesle u vri-
jednosti 25 hrvatskih dinara.
U povodu 25. obljetnice smrti postavlje-
na je spomen-ploča Nikoli Tesli na zgra-
Prigodom Teslinog 80. rođendana u Za-
grebu je osnovan Odbor za proslavu na
čelu s profesoromĐurom Stipetićem, pr-
orektorom Sveučilišta, koji je poslao po-
ruku Tesli da ga slave kao najvećeg inže-
njera svijeta. Prisutna je bila Teslina ses-
tra Mandica Kosanović, sa sinovima Sa-
vom i Dragišom te, iznimno dirnuta sa-
mim događajem, poslala je bratu u New
York nadahnuto pismo kako ga poštuju i
slave u domovini. I sam Tesla bio je dir-
nut pažnjom i ugledom koji mu priznaju
kolege znanstvenici u domovini.
«Zasiguno će doći dan kad će ljudi postati sigurni u to da
u svemiru postoje i druga ljudska bića koja rade, pate i
bore se poput nas, a to će onda ostaviti čudesan dojamna
čovječanstvo te izgraditi temelje pravog svemirskog
bratstva, što će potrajati koliko i samo čovječanstvo.»
Lanac rektora Sveučilišta u Zagrebu u kojemu
je i Teslin lik
Spomen-ploča na Teslinoj kući u Smiljanu