Page 4 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

5
dom i hrvatskom domovinom. To je bila
poruka svim Hrvatima i Srbima, poruka
koja nas može okrenuti prema budućnos-
ti, a ne da robujemo klišejima prošlosti.
Zato je dobro da smo se odlučili za obilje-
žavanje 2006. godine kao godine Nikole
Tesle.
Nikola Tesla nije znao kapitalizirati svoj
genij, on ga nije znao pretvoriti u biznis.
Bio je poput vrhunskoga glazbenika; uži-
vao je u svojim izumima koji će pomoći
svijetu da bolje živi kao štomuzičar uživa
u vrhunskim izvedbama i skladbama.
Nikola Tesla, zaokupljen svojim izumi-
ma, pravio je najveću korist svim ljudima
svijeta. Jer, današnju tehnologiju nemo-
guće je zamisliti bez njegovih izuma.
Svakome bi trebao biti poučan taj njegov
stav, jer svatko bi na svom poslu trebao
napraviti maksimalno dobro i maksimal-
no korisno i onda bi to funkcioniralo ka-
ko treba i svima bi bilo dobro.
No, istaknuo bih ovom prilikom još neš-
to.
Slučaj Nikole Tesle nije bio prihvaćen
kod tadašnje birokracije i oni koji su onda
odlučivali nisu prepoznali njegovu geni-
jalnost. Tesla je bio izniman slučaj i nje-
gova postignuća bila su rezultat isključi-
vo njegova genija. Danas se, međutim, ne
može očekivati da se, nakon što su toliko
uznapredovale tehnologija i znanost, po-
javi takav jedan genij koji će u nekoliko
pravaca doći do genijalnih izuma. Poje-
dinac je i dalje važan, ali se uspjesi posti-
žu timski te je sada potrebno ulagati u su-
stav, tj. stvarati jedan kolektivni genij da
bi se došlo do unapređenja u znanosti i
tehnologiji.
Zato i mi moramo ulagati u obrazovanje,
znanost i kolektivni rad, a onda će se
pojaviti oni pojedinci koji će predvoditi,
ali uspjeh neće biti rezultat slučajnosti,
već sustava.
Budimo ponosni da je Nikola Tesla pote-
kao iz naše Like i radimo tako da svaki od
nas bude uspješan i dobar u svojem poslu
na korist sviju.
govora rekla je da je njezin muž Nikolu
Teslu smatrao najvećim genijem kojega
je čovječanstvo dalo.
Kazala mi je da je voljela svoga muža te
je, zato što sam ja tamo predstavljao zem-
lju iz koje potječe Nikola Tesla, odlučila,
a da bi se odužila svome mužu i nakon
smrti, reći mi što je on mislio o Tesli. Is-
kreno, mislim da je taj profesor bio u
pravu.
Nikola Tesla bio je čovjek koji je uživao u
pronalaženju. On je prije svega bio geni-
jalni fizičar, ali je bio pacifist i želio je
mir. Nikada se nije bavio politikom, ali je
poslao poruku koja i dan danas može svi-
ma biti jako poučna, a to je kad jeMačeku
poručio da se ponosi svojim srpskim ro-
N
ikola Tesla je bio jedan od naj-
većih genija koje je čovječan-
stvo dalo tako da bi bez njega ci-
vilizacija, vjerojatno, išla sasvim drugim
tokom ili bi bila znatno siromašnija. Da-
našnje se tehnologije ne mogu zamisliti
bezTeslinih izuma i inovacija.
Tesla je, svakako, cjenjeniji u svijetu ne-
go kod nas.
Opisat ću vam moj susret u Beču, gdje
sam bio na prijamu kod predsjednika
Klestila, i on mi je rekao da bi se jedna
profesorica htjela sa mnom upoznati i
razgovarati.
Radilo se, naime, o udovici jednoga od
najvećih austrijski fizičara. Prilikom raz-
Nenadmašan genij i uzor
PREDSJEDNIK REPUBLIKE STJEPAN MESIĆ
Izjava za “Vilu Velebita” u povodu 150. obljetnice rođenja Nikole Tesle
..."Nikola Tesla bio je čovjek koji je uživao u
pronalaženju. On je prije svega bio genijal-
ni fizičar, ali je bio pacifist i želio jemir."
2006. - Godina NIkole Tesle
Predsjednik Stipe Mesić dao je izjavu na
ću
šem suradniku Borisu Juki