Page 47 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

48
sto pedeset godina. Volio je životinje,
osobito Pikaču.
Radio je pokuse. Nije imao curu,
tako veli Irk. Imao je preko sedamsto po-
kusa u tvornici.
Izumio je prijenosnu struju. Vo-
lio je strujne jegulje.
Da nije bilo Nikole Tesle, ne bi
bilo ni naše škole. Rodio se1856.
Izumio je oko sedamsto izu-
ma. Umro je prije trideset godina u Pari-
zu.
Njegovi roditelji su željeli
da bude isto što i oni, mislim doktori. Bio
je veliki izumitelj. Izumio je kompjutor,
televiziju, struju. Imao je elektranu na
slapovima Niagare. Umro je 1945.
Izumio je radio-val. Živio
je uNewYorku.
Živio je u Smiljanu. Rodio se u
Lici. Umro je uNewYorku.
Drugi su krali njegove izume
Imao je hidroelektranu i radio je
pokuse
Njegovo rodno mjesto je Lika
i živio je u maloj bijeloj kućici. Mnogi
ljudi su mu krali izume. On ih je žalio što
nisu imali svoje izume.
Imao je spomenik u Americi.
Kad se rodio, zasvijetlio je grom, tako
samčula.
Kad je bio mali, bio je na
vodi i nešto radio.
Leon:
Daniel:
Karlo:
Domagoj:
Veronika D.:
Veronika G.:
Lara:
Ana:
.
Lucija:
.
Dominik:
Marta:
Tea i Patricija:
Tekst: Avenka Butković
Snimio: Tihomir Marjanović
Dario:
Filip:
.
Dominik:
.
Damir:
Fran:
.
Sara:
.
Marko:
-
Alan:
Pamela:
Izabela:
Antonio
Robert:
Razredi: 3.b i 3.c, učiteljica Koraljka
Mauhar (starost učenika 9-10 godina)
Irk:
Nikola Tesla se rodio u Smiljanu
u Lici. Bio je fizičar. Nije imao svoju obi-
telj. Volio je ptice.
Neki ljudi sumu htjeli uzeti ideje
Nikoli Tesli ideje su došle iz
glave. On je stvorio struju. Da nije bilo
njega, mi ne bismo imali svjetla
Bio je izumitelj. Izum je neki
stroj.
Teleportacija je kad se s jednog
mjesta stvori na drugome
Zločesti ljudi sumu uzeli ideje
Kad se rodio, bio je mudar, kad
je bio mlad bio je vrlo mudar, i zato je
izumio struju kad je odrastao. Sad nas
gleda s neba kako dobro učimo u njego
voj školi.
Rodio se u Smiljaniću, selu u Lici.
Izumio je izum za izazivanje potresa.
Izumio je brod koji se pravi na daljinski,
kameru za snimanje duhova i stroj za
nevidljive stvari.
Radio je s jednim čovjekom, on
mu je dosadio jer je puno pričao. Izumio
je toranj.
Malo je volio životinje i tak´.
Pisao je priče za nas, a lopovi su mu
ukrali ideje. Bavio se sportom.
: Nikola Tesla je hranio golubo-
ve. Rekao je jedanput da ne žali što su
drugi krali njegove ideje nego zato što
nisu imali svoje.
Izumio je sedamsto izuma. Nau-
čio je umjetnu struju.
Nikola Tesla je slao struju bez žica iz
Amerike u Hrvatsku, to mi je pričao moj
deda. Nikola Tesla je jako star. Ima oko
lenosti roditelja te prepuštenosti djece ra-
čunalu i ulici. Nastojimo slobodnim škol-
skimaktivnostima to ublažiti.
Želim izdvojiti naše kreativne radionice.
Plesne radionice Break dance i Hip hop,
filmske radionice s dokumentarnim fil-
movima «Genij s kamenjara» i «Priroda
u školi», koji su se mogli vidjeti na upra-
vo održanoj državnoj smotri u Čakovcu
od 8. do 11. lipnja, a zanimljivo je da su
rađeni isključivo u digitalnoj tehnici, što
možemo zahvaliti suradnji s CARNET-
om. «Novi svijet» je naš rock band,
uglavnom sviraju i pjevaju sedmaši i
osmaši.
Nikola Tesla je veliki izumitelj.
Rođen je umalom selu Smiljanu.
NikolaTesla je izumio struju.
Nikola Tesla je umro u New Yor
ku. Izumio je brod na daljinu.
NikolaTesla je izumitelj
Ne znam je li imao djecu, ali da
je izumio struju, to znam sigurno
Izumio je struju. Rođen je u Lici.
Živio je uAmerici, rođen je u Lici,
izumio je struju. Umro je prije stopedeset
godina
Obljetnica je stotrideset godina
Tesle i trideset godina škole
Naša škola se zove Nikola Tesla.
Dobila je ime po znanstveniku Nikoli
Tesli.
Pripremate li kakve nove projekte?
Proveli smo među učenicima anketu s
kratkim pitanjem: Što znate o Nikoli
Tesli? Evo odgovora učenika prvih i
trećih razreda:
Razred: 1.a, učiteljica Vesna Đerman-
ović (starost učenika 7-8 godina)
Pavao:
Dario:
Luka:
-
Mia:
.
Marino:
.
Filip:
Luka:
.
Ivan:
.
Razred: 1.c, učiteljica Željana Đeve-
nica
Matea:
Brončana bista Nikole Tesle
izložena u predvorju škole
Miroljub Udiljak, ravnatelj OŠ "Nikola Tesla" u Zagrebu