Page 48 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

49
Mirela Lukšić Matija Pavičević
TatjaneAntić
Damira Martića
Ljerka Tojčić
Ivana
Klarić
i
.
Učenici I. tehničke škole Tesla također su
aktivno sudjelovali i bili tehnička potpo-
ra proslavi 62. obljetnice proglašenja 6.
ličke divizije Nikola Tesla i 150. obljet-
nice rođenja Nikole Tesle uz redateljstvo
profesorice
.
Istim povodom naši su učenici, uz men-
torstvo profesora
, izra-
dili prigodan plakat, a kao stalnu postavu
panoe naše škole na temu Nikola Tesla
uredili su učenici Literarne i Dramsko-
recitatorske družine (voditeljice: profe-
sorica
i profesorica
).
(Tekst iz I. tehničke škole «Tesla» za
«Vilu Velebita»
pruža njegov rad i u spoznaji da je on
jedinka iznimne sposobnosti bez koje bi
ljudska vrsta već odavno propala u teškoj
borbi protiv nemilosrdnih elemenata.
(NikolaTesla, Moji pronalasci).
150. obljetnicu rođenja Nikole Tesle I.
tehnička škola TESLA u Zagrebu, Klai-
ćeva 7, primjereno je obilježila nešto ra-
nije, ponukana velikim međunarodnim
uspjehom na INTERNACIONALNOJ
IZLOŽBI INOVACIJA GENEVA 2006.
s našim radom TESLINA RUKA, koja
predstavlja protezu šake s prirodnim po-
kretima prstiju. Ta inovacija dobila je
ZLATNU medalju odlukom žirija te Di-
plomu saveza astronauta Rusije JURIJ
GAGARIN.
Rad je, pod vodstvom
mentora škole ing.
izradilo dvoje maturanata 4A razreda:
Zvonimira Vađona
T
itan među znanstvenicima, Niko-
la Tesla izumio je elektromotor na
izmjeničnu struju i tako oslobodio
uspavanog diva električne energije.
Ukrotio je divlju snagu Nijagarinih sla-
pova te izumio telefonsko pojačalo, luč-
nu svjetiljku, Teslin svitak-transforma-
tor. Od 212 službeno priznatih Teslinih
patenata, njih 110 se danas široko primje-
njuje.
Napredak i razvitak čovjeka bitno ovise o
invenciji. Najvažniji produkt stvaralač-
kog uma je IZUM. Njegov je krajnji cilj
potpuno ovladavanje uma prirodom i is-
korištavanje njezinih sila za potrebe čo-
vječanstva. To je težak zadatak izumite-
lja, koji se često pogrješno shvaća i nedo-
voljno nagrađuje. On, međutim, nalazi
golemu naknadu u zadovoljstvu koje mu
I. tehnička škola TESLA, Zagreb
Međunarodna Zlatna medalja
za izum «Teslina ruka»
Rad su izradili maturanti Mirela Lukšić i Matija Pavičević, a mentor im je prof. Zvonimir Vađon
Tesla u Zagrebu