Page 51 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

52
Slijedila su ova zbivanja: radionica «Ži-
vot i rad Nikole Tesle - škola otvorenih
vrata (projektni dan), izložba «Teslini po-
kusi», koju je postavio učitelj fizike Ivan
Grgurić, otkrivanje spomen-ploče Niko-
le Tesle, rad akademskog kipara Zvoni-
mira Kamenara, otkrivanje biste Nikole
Tesle, dar HEP-a te teoretski dio.
Nada Šubić-Bedenicki, prof.
proslave za grad. Već više od 50 godina
naša škola nosi ime velikog izumitelja.
Program svečanosti započeo je pozdrav-
nim riječima ravnateljice škole Nade Šu-
bić-Bedenicki, gradonačelnika Rijeke
mr. sc Vojka Obersnela, predsjednice
kompanije EricssonNikola, Tesla Gorda-
ne Kovačević i predstavnika HEP- a
Elektroprimorje Rijeka Josipa Antića.
D
ana 18. svibnja u školi smo obi-
lježili 150. godišnjicu rođenja
Nikole Tesle. Pokrovitelji sve-
čanosti bili su Ministarstvo znanosti, ob-
razovanja i športa, Grad Rijeka (Odjel
gradske uprave za odgoj i školstvo),
Ericsson-Tesla, HEP i Visoka učiteljska
škola u Rijeci. Osnovna škola «Nikola
Tesla» u Rijeci preuzela je organizaciju
Osnovna škola "NIKOLA TESLA", Rijeka
Spomen-ploča i bista