Page 52 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

53
Zavrijedio je više...
Verica Jelinić
Sanjin Doričić
Draga Vrban
Benito Matković
Tomislav Jagar
Mile Kosović
Davor Brener
V
-
c
-
S
i-
erica Jelini (u iteljica u osnovnoj ško
li) - ove godine slavimo 150 godišnji u
ro enja Nikole Tesle, dakle jednog veli
kog svjetski poznatog znanstvenika. vi
oni njegovi izumi o kojima smo u ili t
jekom školovanja sada su opet izišli na
vidjelo, mi se sa njim ponosimo!
ć č
č
đ
In . Sanjin Dori i ( lan op inskog Po-
glavarstva) - na alost do sada je Nikola
Tesla bio zapostavljen. Bio je cjenjeniji
vani nego kod nas. Smeta me da ga cijeli
svijet slavi i prizna a mi ne, od njegove
rodne ku e kako je ure ena pa nadalje.
Dr ava je tek sada stvari uzela u svoje
ruke, davno prije je to trebala napraviti,
jer znanastvenik kalibra Nikole Tesle
mnogo je vi e zavrijedio.
ž
ž
ž
š
č ć č
ć
ć
đ
Draga Vrban (konobarica) - Nikola Tesla
je bio veliki znanstvenik, priznat u
cijelom svijetu a najvi e u Americi gdje
je zivio 60 godina. Rodio se u Smiljanu
gdje sam i ja ro ena pa sam i iz toga
razloga ponosna na njegovo djelo.
š
đ
Benito Matkovi (u itelj fizike u osnov-
noj koli) - Tesla je jedan od znanstveni-
ka koji je razvio nauku do takvog nivoa
da je slijede im generacijama omogu io
prodor u svemir. On je toliko zaslu an
vezano za civilizaciju, to se ti e rasvje-
te, elektro pogona i dovo enja struje na
daljinu sve do najmanjeg kutka zemljine
kugle, da e mu jo mnoge budu e gene-
racije zahvaljivati na tomu.
ć č
ć
č
č
ć
ć
š
ž
š
š
đ
Tomislav Jagar (vlasnik pekara "Zrin" i
menad er hotela "Zagreb"u Karlobagu -
U svakom slu aju veliki ovjek, ovjek
isperd svoga vremena. Mi smo
generacija koja jo uvijek nije uspjela
sagledati sve ono to je on stvorio.
Budu i sam i ja ro en u Smiljanu kao i
veliki nau nik, naravno da sam posebno
senzibiliziran za to ime.
ž
š
š
č
č
č
ć
č
đ
Mile Kosovi (umirovljeni asnik HV) -
Tesla je d ista svjetski znanstvenik, svi
smo mi ponosni to imamo takvog
ovjeka. Tesla je prije svega i Li anin
kao i drugi na i poznati Li ani, kao na
pr. Otac domovine Ante Star evi , pa
veliki snagator Marijan Matijevi i
ć
č
č
č
č
č ć
ć
o
š
š
Davor Brener (umirovljeni tehni ar) -
Tesla je svjetski ovjek koga nismo u
nekim prostorima i vremenima znali
cijeniti. On puno vrijedi za na u upa-
niju da se o njemu misli i razmislja.
č
č
š ž
U Karlobagu prikupio M. Kukina
Građani o Tesli