Page 55 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

56
kojima je i veliki broj osobnih Teslinih
stvari, njegova biblioteka, knjige s pos-
vetom koje je osobno dobio, magazini u
kojima su njegovi članci ili je o njemu pi-
sano, modeli njegovih izuma, makete,
diplome i odličja... Sva ta dokumentacija
stigla je u Beograd zahvaljujući Savi Ko-
sanoviću, Teslinom nećaku, sinu njegove
naj-mlađe sestreMarice Kosanović.
gradu već je desetlje
zaštitni znak
studentima i profesorima ove ustanove, a
samo nekoliko stotina metara dalje je
Muzej Nikole Tesle, jedinstvena institu-
cija u svijetu pod čijim se krovom čuva
originalna Teslina ostavština - oko
156.000 raznih dokumenata, arhivske
građe s oko tisuću fotografija, više od 270
fotografskih ploča, 1.101 predmet među
ćima
V
ladimir Jelenković, direktor Mu-
zeja Nikole Tesle u Beogradu,
objašnjava za «Vilu Velebita»
stvarne okolnosti oko glasovite i mnogo
citirane Tesline izjave da se ponosi svo-
jom srpskim rodom i hrvatskom domovi-
nom.
Obilježavajući 150. obljetnicu rođenja
Nikole Tesle, mnogi se pitaju - što bi se
dogodilo da svijet i danas ima jedan takav
um i kojim bi tijekom išao razvoj civi-
lizacijskih i znanstvenih postignuća u 20.
i početkom 21. stoljeća, od osvajanja
kozmosa do stvaranja suvremenih tele-
komunikacijskih sustava. I dok znanstve-
nici nabrajaju što sve u suvremenim teh-
nologijama ne bi moglo funkcionirati da
nije bilo Tesle, spomenik Nikoli Tesli is-
pred Elektrotehničkog fakulteta u Beo-
Muzej Nikole Tesle u Beogradu
U ostavštini 156 tisuća
dokumenata i 1101 predmet
Brzojav Vladka Mačeka Tesli povodom Teslinog 80. rođendana
Teslin brzojav odgovora Vladku Mačeku
Neke Tesline osobne stvari izložene u muzeju
Vladimir Jelenković, direktor Muzeja