Page 57 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

58
svakondnevno objavljuju dokumentarce,
feljtone, sjećanja, kvizove... Veliki inte-
res za Teslu i njegovo djelo pokazuje i či-
njenica da su u posljednjih nekoliko mje-
seci posjete Muzeju rekordne. Primje-
rice, godišnje je Muzej posjećivalo 12 do
14 tisuća ljudi, a samo u svibnju ove
godine bilo je više od 5.000 posjetitelja.
Uz to, programom obilježavanja obljet-
nice predviđeni su i brojni znanstveni
skupovi, izložbe, predavanja, publika-
cije, pa čak i jedna opera u američko - srp-
skoj produkciji čija će premijera biti 9.
srpnja u Narodnom pozorištu u Beo-
gradu.
Bojana Oprijan - Ilić
ČESTITKI I POČASTI. JEDNAKO SE
PONOSIMMOGASRBSKOGARODA
I MOJE HRVATSKE DOMOVINE. ŽI-
VILI SVI JUGOSLAVENI».
Te su rečenice bile povodom da se za Ti-
tove Jugoslavije Tesli pripisuje i jugosla-
venstvo te potpora bratstvu i jedinstvu.
Fakti su, zapravo, da te 1936, nije ni mo-
gao tako nešto napisati u ime «Titovog
bratstva i jedinstva», koje datira od Dru-
gog svjetskog rata. A ti brzojavi danas su
samo jedan znamenit dio bogate muzej-
ske riznice.
U Srbiji, inače, skoro da nema tv ili radio
stanice, dnevnih listova i tjednika koji
je Tesli samo dan prije uputio dr. Vlatko
Maček, tadašnji predsjednik Hrvatske se-
ljačke stranke, u povodu 80. rođendana: «
VELIKOM SINU NARODA SRB-
SKOGA A DOMOVINE HRVATSKE,
VODJI ČOVJEČANSTVAUBORBI SA
PRIRODOM, ČESTITAU IMEHRVAT-
SKOGA NARODA DR. VLATKO
MAČEK».
Po Jelenkovićevom tumačenju, Tesla je
tada uzvratio manirom pravogAnglosak-
sonaca, koji, kulturno odgovarajući, pa-
rafrazira ono što ste mu rekli ili napisali,
pa jeMačeku odgovorio doslovce:
«HVALA NA MNOGO CIENJENOJ
Teslin Indukcijski motor i elektromagnetno jaje
Urna sa posmrtnim ostacima Nikole Tesle
Novčanica od 100 dinara sa likom Nikole Tesle