Page 62 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

63
springsa u kojoj će biti smješten Teslin
transformator.
Posebno se radi na uređenju okoliša, gdje
je navezeno 20.000 prostornih metara
materijala, sređen vodotok i uređene ces-
te na širempodručju Smiljana.
Nakon natječaja za spomenik Nikoli Tes-
li ocjenjivački sud Ministarstva kulture
ocijenio je najboljim rad kipara Mile
Blaževića, koji će se uskoro postaviti na
područje tematskog parka. Spomenik je
visok 2,20 metra, od dur-aluminija, a
postavit će se uz Teslinu rodnu kuću.
Skulptura će biti otkrivena na dan otvore-
njaMemorijalnog centra.
Gradilište su nedavno obišli potpredsjed-
nik Sabora dr. Darko Milinović, ministri-
ca gaditeljstva Marina Dropulić, župan
ličko-senjski Milan Jurković i gradona-
čelnik GospićaMilan Kolić. Dopredsjed-
nik Sabora posebno se zahvalio domaćim
ljudima koji su darovali dio svoje zemlje
za proširenje budućeg memorijalnog
centra. Ministrica Dropulić istakla je da
je prikupljena sva potrebna dokumenta-
cija. Posebno je istakla udio u donacija-
ma velikih trgovačkih društava.
Tomislav Čanić
IGH iz Zagreba, a izvođači su najveće
tvrtke koji svoje radove doniraju (Teh-
nika, Dalekovod i Elkro iz Zagreba, Us-
luga, Elektrolika i Županijska uprava za
ceste iz Gospića, Beton Lučko, IGM To-
unj, Hrvatske vode i Hrvatske šume.
Zanimljivo je da su susjedi uz zemljište
rodne kuće Nikole Tesle darovali svoju
zemlju kao pomoć izgradnji Centra.
Glavni izvođač radova, Tehnika iz Zagre-
ba, za gradnju Tematskog parka i multi-
medijskog centra «Nikola Tesla» uložit
će 50 milijuna kuna od kojih će 50 posto
inkasirati sama, a 50 posto kooperanti.
Dnevna se vrijednost posla procjenjuje
namilijun kuna.
Kako nas je informirao glavni projektant
Josip Vlainić, površina tematskog parka
iznosi 25 hektara, a sastoji se od tri dijela
pristupni plato, memorijalni dio uključu-
jući rodnu kuću i crkvu i multimedijski
centar s ispitnom stanicom i dvije platfor-
me nad vodotokom. Najznačajniji dio će
biti kopija ispitne stanice iz Colorado
N
ajznačajnija svečanost u povodu
150. obljetnice Nikole Tesle do-
godit će se 10. srpnja, na dan nje-
gova rođenja u rodnom mu selu Smilja-
nu, gdje se užurbano završava Memori-
jalni centar njemu u čast.
Investitor ovog značajnog projekta je
Grad Gospić, projektant tvrtka Nova-
invest d.o.o. iz Gospića, nadzor obavlja
Na gradilištu u Smiljanu
Memorijalni centar u roku
Izgradnja memorijalnog centra Nikole Tesle u smiljanu je u punom jeku!
Izvođači radova
Dužnosnici su obišli gradilište
Teslino rodno mjesto