Page 64 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

65
Nastavnica iz Plitvica zadivila me svojim
pristupom temi i načinom kako je uklju-
čila učenike. Tako se može učiniti i u
svim školama.
Već sada pozivamo vjernike u domovini i
inozemstvu da nam se priključe u slavlju
9. rujna na Udbini. O tome će biti obavi-
ješteni preko sredstava za priopćavanje.
S Teslom se trebamo svi dičiti, ali ga ne
smijemo zbiti u usko područje. On je naš
čovjek koji je cijeli svijet zadužio svojim
djelom. Plodove njegova rada ne uživa
samo Smiljan i Lika, nego cijeli svijet.
Bilo bi, dakako, neshvatljivo da se nje-
gova veličina osjeća negdje više nego u
ovoj našoj sredini iz koje je nikao. Iako se
on nije bavio time kako riješiti napetosti
između pravoslavaca i katolika, Srba i
Hrvata na ovom području, iz njegova na-
čina življenja toga odnosa možemo mno-
go naučiti. Ne bih htio ovdje podmetati
mu neke formulacije, ali mislim da je on
u onom izrazu da se ponosi i svojom srp-
skom nacijom i svojom hrvatskom do-
movinom prihvatio jednu formulu suži-
vota na ovim prostorima koja se i danas
Tražio sam u Slunju
imenovanje ulica i
Nikole Tesle i Save
Mrkalja
Ovaj broj «Vile Velebita» namjenjujemo
uspomeni Nikole Tesle u povodu 150.
obljetnice njegova rođenja, što se
obilježava i u cijeloj Hrvatskoj. Tesla je
rođen u obitelji pravoslavnog svećenika i
bio je veliki izumitelj, humanist i pacifist.
Obnovljena je i pravoslavna crkva sv.
Petra i Pavla u Smiljanu u sklopu
spomen-područja. Kako, kao gospićko-
senjski biskup i povjesničar pravoslavlja
u Hrvatskoj, komentirate značenje
Nikole Tesle za Liku i Hrvatsku?
lozi ljudske kosti nalazili u otpadnom
materijalu i novostvorenim nasipima. Mi
nismo smjeli ići naprijed dokmjerodavne
ustanove nisu ispitale nalaze u temeljima
srušene crkve i u grobištima, kao i po-
rijeklo ljudskih kostiju u grobištima i
nasipima. Sav taj postupak dosta je dugo
trajao.
Opće je mišljenje bilo da treba ostaviti
vidljivima temelje stare crkve jer se time
ostavlja „živim“ još jednog svjedoka mu-
čeništva ljudi ovoga prostora. No, to je
onda zahtijevalo premještanje pastoral-
nog centra na drugi položaj. Uz to je
Ocjenjivački sud prihvatio prijedlog svo-
ga predsjednika da se prostor za veća
okupljanja predvidi ispred, a ne iza crkve
- kako je u prvotnom planu bilo predvi-
đeno. Tako se dogodilo da je, i pored toga
što vizualno nije napravljen neki veći
zaokret u samom projektu, arhitektonsko
tješenje trebalo temeljito premisliti. Ar-
hitekt je tražio novo vrijeme za izradu
glavnog i izvedbenog projekta. Tako za 9.
rujna ove godine možemo računati da
ćemo slavlje imati na postavljenim teme-
ljima Crkve hrvatskihmučenika.
Obilježavanje Krbavske bitke, ili Dana
svih hrvatskih žrtava, bit će svake godine
9. rujna, bez obzira u kojoj etapi bila
izgradnja Crkve hrvatskihmučenika. Mi-
sa će biti u 11 sati, a križni put će, kao i
prošle godine, započeti u 9,30. To su dvi-
je neizostavne točke. Ne možemo raču-
nati da će sve biti onako svečano kako je
bilo prigodom polaganja kamena temelj-
ca, ali svakako računamo da će biti više
hrvatskih biskupa. Vjerujem da će se
ustaliti praksa da se u školama tom prigo-
dom održi predavanje o Krbavskoj bitki i
o smislu sjećanja na naše mučenike. Ne-
davno smo imali sastanak nastavnika po-
vijesti u osnovnim i srednjim školama.
Kako će se ove godine obilježiti dan
Krbavske bitke 9. rujna?
Prošla je gotovo godina dana od pola-
ganja kamena temeljca za Crkvu hrvat-
skih mučenika na Udbini. Što je u među-
vremenu učinjeno na gradilištu i na dru-
gimpodručjima provođenja projekta?
Ove godine slavlje na
postavljenim temeljima
Crkve na Udbini
Kako je bilo rečeno u prošlom broju «Vi-
le Velebita», nakon što je na Udbini sru-
šen devastirani hotel, počelo se s čišće-
njem terena na položaju predviđenom za
Crkvu hrvatskih mučenika. Ta iskapanja
pratili su arheolozi. Oni su imali dosta
posla jer je otkriveno mnogo grobova ko-
je je trebalo registrirati i utvrditi im sta-
rost. Uz to, otkriveni su temelji udbinske
župne crkve koja je u Drugom svjetskom
ratu bombardirana i zapaljena. Nakon ra-
ta je srušena, a teren poravnat te je na
njemu izgrađen spomenuti hotel. Kada je
ta „nadogradnja“ maknuta, moglo se toč-
no vidjeti gdje je bila crkva i koji prostor
je pokrivalo groblje. Kod rušenja crkve i
poravnavanja terena za hotel nije se
vodilo računa o groblju, tako da su arheo-
Za «Vilu Velebita» govori gospićko-senjski biskup dr. Mile Bogović
Teslina formula suživota
jedina je ispravna
U povodu aktualnih, i nekih kontroverznih, događaja, koji su odjeknuli u javnosti,
razgovarali smo s gospićko-senjskim biskupom dom Milom Bogovićem
Mons. dr. Mile Bogovic, biskup gospi ko-senjski
č
Iz Gospićko - senjske biskupije