Page 66 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

sklonost na svih sedam glavnih grijeha
nije prisutna samo izvan Crkve. Potrebno
je osuditi svako zlo, bez obzira gdje se
ono dogodilo, ali spašavati čovjeka, bez
obzira koje on ideologije ili vjere bio.
Ako je netko bio nepravedno izložen
nasilju i mučenju u Jasenovcu, Bleibur-
gu, Golom otoku, Macelju, svaka ta žrtva
zaslužuje naše poštovanje. To je upravo
temeljna ideja Crkve hrvatskih mučeni-
ka. Kršćani, kako mnogo puta rekoh, nisu
se bavili svojim mučiteljima, ali su ite-
kako cijenili svoje mučenike. Dakako da
kod Crkve hrvatskih mučenika treba ra-
zlikovati bogoslužni prostor od kripte.
Prvi će biti posvećen samo onim mučen-
icima koje je Crkva takvim proglasila, a
kripta će biti posvećena svima onima koji
su stradali u borbi da na ovim našim hrv-
atskim prostorima bude više pravde, slo-
bode i mira, da to steknu za svoje suvre-
menike i osiguraju za iduća pokoljenja.
Vrednovanje žrtve nije po nacionalnom
ili ideološkomključu.
Biskupi idu onamo gdje se
za žrtve.
Da u Bleiburgu u središtu proslave nije
sveta misa, sigurno Biskupska konferen-
cija ne bi nikoga onamo poslala. Biskupi
su ondje već uklonili neke manifestacije
koje se ne uklapaju u bogoslužje, odnos-
no idu za tim da se od mise odvoji sve ono
što se protivi poštivanju žrtava ili izaziva
nezdrave osjećaje. Kako je poznato, kad
sam ja predvodio misu u Bleiburgu
(2004.), javno sam rekao (mogli su to čuti
i oni kraj TV-ekrana), da se ukloni trans-
parent koji odudara od svetosti misnog
slavlja. Ondje se dogodi da nekoliko
pojedinaca iskorištava slavlje i za neke
druge ciljeve - što naši mediji redovito ne
prepuštaju obilježiti slikom i komenta-
rom . Ja sam osobno spreman, a vjerujem
da je ta spremnost i kod drugih biskupa i
svećenika, doći u Jasenovac na molitveni
skup onoga tipa kakav je bio 22. lipnja na
Golom otoku. Uostalom, zar to već nije
učinio požeški biskup, a redovito se sva-
moli
Treba reći da postoji Zlo u svijetu koje
neprestano druge izvrće, okrivljuje, kari-
kira i napuhuje tuđe slabosti. Od toga
„dodira“ Zla nitko nije izuzet. No, netko
se protiv toga bori, a netko to prihvaća
kao svoju normalu i svoje pravo.
Možda i nije najbolja riječ simbol, ali
svakako je Jasenovac iskorištavan u du-
gotrajnoj borbi protiv Crkve u Hrvata i
protiv hrvatske države. Bar je nama stari-
jima to jasno. Ne samo da se Jasenovac
koristio u te svrhe, nego je korišten i za
pokrivanje partizanskih zločina. Nije li to
u nekim medijima i danas prisutno iznad
svake očekivane mjere? Dok se govori o
raščišćavanju s jednom ideologijom da bi
se sačuvalo drugu, uvijek stradavaju lju-
di. Svi se trebamo boriti da odbacimo zlo
i u fašizmu i u komunizmu. Jedino se tako
borimo za čovjeka. Ja se borim za čovje-
ka na način kako to Evanđelje i Crkva
određuju, iako sam svjestan da ni ja ni
drugi članovi Crkve nisu bez mane i da
Žrtve se ne vrednuju po
nacionalnom i vjerskom
ključu
U jednom dnevniku nedavno ste izjavili
da je «Jasenovac bio simbol napada i na
Crkvu» te da zbog toga hrvatski biskupi
još nisu bili tamo. Suprotstavljaju Vas
zbog toga papi Benediktu XVI. koji je ne-
davno pohodio nekadašnji nacistički lo-
gor Auschwitz u Poljskoj i tvrde da je Va-
ša izjava dokaz kako Crkva u Hrvatskoj
otvoreno odbija raščistiti s fašizmom.
Kako komentirate te interpretacije, po-
sebno s gledišta koncepcije Crkve hrvat-
skih mučenika po kojoj bi trebalo jednako
poštovati sve žrtve za slobodu i nedužne
žrtve raznih ideologija, među kojima se
spominju upravo i žrtve Jasenovca?
po nama što ne idemo u Jasenovac. I dalje
se gradi cijela konstrukcija na lažnim
temeljima. To znači, kažu ti naši „pro-
roci“, da Crkva i dalje podržava fašizam,
da ne priznaje jasenovačke žrtve. Ispada
čak da su ti „antifašisti“ veći privrženici
Pape: oni mu plješću, a ja idem na njega
đonom! Slijepome je jasno da tu logike
nema, ali zato treba dignuti veliku praši-
nu da se izgubi svaka logika. Kako se
meni može predbaciti da ne poštujem ja-
senovačke žrtve kada sam već više puta
rekao da ih poštujem, da sam ih uključio
u projekt Crkve hrvatskih mučenika, što
je već mnogo puta rečeno i napisano.
Pitam ja te „moralne veličine“, koje ne-
prestano ganjaju biskupe i kardinale, ka-
mo bi trebali ići i što bi gdje trebali uči-
niti, jesu li oni posjetili Bleiburg i Macelj,
a ako jesu, jesu li to učinili da odaju poš-
tovanje žrtvama, ili da udbaški špiju-
niraju tko je ondje bio i što je rekao? Jesu
li se ti ljudi zapitali što kaže rezolucija
Vijeća Europe o komunističkim zločini-
ma? Kojimmoralnim pravom ti ljudi dik-
tiraju drugima kamo bi trebali i kada bi
trebali nekamo ići?
Bilo bi također promašeno s naše strane
osloboditi pripadnike Crkve u Hrvatskoj
svake krivnje za ono što se događalo u
Jasenovcu. Još manje je mudro ne osuditi
zločine koji su se ondje dogodili. To je
već u vrijeme događanja okvalificirano
od najvišeg autoriteta u Crkvi u Hrvata
kao naša sramota, a i poslije, bez obzira
na to što je Jasenovac kao logor djelovao i
u vrijeme komunističke Jugoslavije, a što
redovno naši „antifašisti“ prešućuju. Ja
bih osobno, a vjerujem da tako misle i
naši svećenici, rado ovakvu komemora-
ciju, kakva je bila na Golomotoku, imao i
u Jasenovcu, ali da me nitko ne uključuje
u svoje političke okvire i ne iznuđuje za
sebe neke moralno sumnjive poene. Kak-
va bi to, naime, sljepoća bila ne osjetiti i
ne izraziti poštovanje tolikim patnicima
koji su na najokrutniji način skončali u
tom logoru?! Mogli ste u pretprošlom
broju „Vile Velebita“, posvećenoj Crkvi
hrvatskih mučenika, vidjeti da su i ja-
senovačke žrtve uključene u taj projekt.
Kada bismo svi otišli jednog dana u Ja-
senovac, ti isti bi valjda rekli da smo otišli
odati poštovanje samo onima koje su
komunisti u tom logoru pobili nakon
1945. Drugi bi se ljutili što mi kao kato-
lici ondje obavljamo svoje molitve za
nevjernike i nekatolike. Stara je napast da
čovjek želi preuzeti ulogu samoga Boga.
Drugi bi po tome trebali činiti upravo i
samo ono što oni zažele. Znademo da je
to logika Zloga.
67
Prilozi za Crkvu hrvatskih mučenika na Udbini
Ime:
Kunski račun kod:
1. Kunski žiro-računa:
2. Devizni:
Gospićko-senjska biskupija.
Hrvatska poštanska banka br. 2390001-1100333894
(za Crkvu hrvatskih mučenika)
Kod Erste&Steiermärkische Bank Gospić
2402006-1400 400362
70300000-98608620 (za Crkvu hrvatskih mučenika)
Iz Gospićko - senjske biskupije