Page 68 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

69
Udbini i pobliže se upoznali s idejnom
podlogom projekta Crkve hrvatskih mu-
čenika.
Na Udbini je 3. lipnja 2006. održan sa-
stanak međužupanijskog stručnog vijeća
i nastavnika povijesti osnovnih i srednjih
škola Ličko-senjske i Primorsko goran-
ske županije za šk. god. 2005./2006 u
prostorijama Osnovne škole „Kralj To-
mislav“ na Udbini.
Na početku susreta
, biskup gospićko-senjski održao je
predavanje i multimediskuu prezentaciju
. Slijedilo
je predavanje ravnatelja Instituta za povi
jest u Zagrebu
.
pod nazivom
, te predavanje
.
upozorila je na zbornike u kojima se za
interesirani mogu informirati više o to
me. Održana je i prezentacija načina obi
lježavanja 9. rujna na satima povijesti.
Slijedila je terenska nastava. Profesori su
obišli lokalitete Udbina, Gradina, crkva
sv. Marka Groba, ruševine crkve sv. Ni-
kole, temelje srednjovjekovne katedrale i
lokaciju Crkve Hrvatskih mučenika. Vo-
ditelji su bili msgr. Mile Bogović i dr. sc.
MilanKruhek.
Program su koordinirale voditeljica Žu-
panijskog stručnog vijeća
-
i ravnatelj Srednje škole Otočac -
. Na susretu su se mogle naba-
viti knjige koje govore o povijesti Krbav-
ske biskupije i Krbavske bitke 1493.
godine, kao i drugi nastavni materijali.
Pedesetak članova Mješovitoga pjeva-
čkog zbora župe sv. Euzebija i Poliona
Sv. Cecilija iz Vinkovaca, predvođeni
, župnikom i
Povjesničari na Udbini
Vinkovčani u posjetu
Udbini
msgr. dr. Mile Bo-
gović
-
dr. sc Milana Kruheka
mr. sc. Želj-
ka Holjevca
Prof. Marijana Marinović
-
-
-
Mara Krzna
rić
Din
ko Sekula
mons. Tadijom Pranjićem
Srednjovjekovna crkvena baština i Crkva
hrvatskih mučenika na Udbini
Srednjovjekovna politika,
društvena povijest i spomenička baština
Like i Krbave
Krbavska bitka i njezine
posljedice
bili jedno u istini i poštenju.» Biskup je
uočio da su protivnici, želeći spriječiti to
jedinstvo neprestano kroz povijest, Hrva-
te gonili od njihovih grobova, što se do-
godili i u Podlapači, i Udbini, i u Boričev-
cu te u tolikimdrugimmjestima.
U programu su nastupili mješoviti pjeva-
čki zbor
, zbor župe sv. Josipa,
vokalni ansambl
, s.
-
(mezzosoopran),
(sopran),
(ba-
riton),
(mezzosopran),
(mezzosopran),
(tenor),
(glasovir). Upečatljiva svjedočan-
stva
iz Podlapače,
-
s Udbine i
iz Bori-
čevca čitali su
,
-
i
.
Redoviti godišnji izlet devet svećenika iz
Krčke biskupije i omišaljskoga dekanata
proveli su 17. svibnja 2006. u Lici. Posje-
tili su prirodne ljepote i znamenitija mje-
sta u okolici Gospića, razgledali, novo-
otvorenu zgradu Ordinarijata Gospićko-
senjske biskupije te se susreli s biskupom
. Bili su i na
Bašćina
Mater libertatis
Ce
cilija Pleša
Josipa
Lončar
Božidar Peričić
Marta Babić
Martina Gojčeta Silić
Ivica Cržanić
Eva Kirchmayer
- Bilić
Kate Rosandić
Mari
je Šaljan
Ive Babića
Maja Katić Marija Ta
dić BožidarAlić
mons. dr. MilomBogovićem
Posjet svećenika
omišaljskog dekanata
D
ana 2. svibnja, u prepunoj dvo-
rani Hrvatskog glazbenog zavo-
da u Zagrebu održana je glazbe-
no-scenska priredba simboličnog naziva
«
-
posvećena trima hrvatskim križ-
nim putovima: Podlapači, Udbini i Bori-
čevcu. Organizatorice ovoga skupa su
,
,
,
i
-
. Ovim svibanjskim okupljanjem že-
ljele su se sjetiti stradanja i patnji muče-
nika bleiburškog križnog puta, na svim
njegovim bezbrojnim tužnim postajama -
pa i u dugim godinama poslije 1945.
Prihod od ulaznica i dobrovoljni prilozi
namijenjeni su izgradnji Crkve hrvatskih
mučenika na Udbini.
Nazočnima se prije završne pjesme
obratio gospićko-senjski biskup
. Očitujući se
počašćenim da je ideja Crkve hrvatskih
mučenika i njezina poruka glasno od-
jeknula i u brojnim lijepim glasovima na
večerašnjem koncertu, on je nazočne
ukratko podsjetio da su se kršćani uvijek
sjećali svojih mučenih pokojnika i obilje-
žavali dan njihova usnuća te nastavio:
«Vjerujem da će se i po ovoj večeri hr-
vatska patnja promrežiti po cijeloj Hrvat-
skoj kao znak pobjede, ali ne da bismo se
osvetili, nego da bismo se oplemenili i
Kad starom cestom putujete prema mo
ru…»,
Volim
Liku
Zdravka Bušić Biserka Cetinić Jasna
Polić-Biliško Maja Runje Jasna Šu
njić
mons. dr. Mile Bogović
Iz života Crkve
Sjećanje na Bleiburg
Biskup kod gradonačelnika
Iz Gospićko - senjske biskupije