Page 69 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

70
besa". Opraštajući se od gostiju fra Ne-
diljko je rekao: Svaki dolazak Hrvata na
ovo područje za nas znači podršku - da mi
koji smo tu i ostanemo. Često se osje-
ćamo ostavljenima i ne nailazimo na su-
radnju kod onih koji odlučuju o kvaliteti
života. Sva mjesta koja su Vinkovčani
posjetili dokaz su velike prošlosti toga
kraja u čiju će povijest biti utkana i budu-
ća Crkva hrvatskih mučenika. Crkva hr-
vatskih mučenika je crkva svih katolika u
Hrvatskoj, a za nas u Udbini mjesto i či-
njenica kako ćemo dočekati milanski
edikt i iz katakombi izaći na površinu.
Nemilosrdna je ovdje bila povijest hrvat-
skoga naroda, koja se, na žalost, olako
zaboravlja. Vinkovčani su otišli i u Gos-
pić gdje je bilo predstavljanje rada i
izdanja Ogranka Matice hrvatske Vin-
kovci u Pučkom otvorenom učilištu dr.
Ante Starčevića u Gospiću. Sutradan su
pjevali na sv. misi koju je predvodio otac
biskup. (IKA)
Pripremio: Draženko Tomić
Potom su obišli i temelje crkve Sv. Mar-
ka-Groba, otkopanih poslije Domovin-
skoga rata, mjesta gdje se 9. rujna 1493.
odigrala Krbavska bitka. Nekoliko
metara od toga prostora najveće pogibije
Hrvata u prošlosti, Vinkovčani su prošli
dijelomkrižnoga puta koji vodi domjesta
gdje će biti izgrađena Crkva hrvatskih
mučenika.
Posjet Udbini završio je obilaskom osta-
taka krbavske katedrale Sv. Jakova iz dr-
uge polovice 14. st. i pjesmom "Do ne-
dekanom vinkovačkim, posjetili su 10. i
11. lipnja Gospićko-senjsku biskupiju.
Dvodnevni posjet Vinkovčana biskupiji
počeo je posjetom Hrvatima na Udbini,
gdje su im domaćini bili
, domaći župnik i povjerenik
Gospićko-senjske biskupije za izbjeglice
te
. Obišli su
crkvicu Sv. Marka koju su 1996. izgradili
Hrvati Udbinjani u znak sjećanja na stra-
danja Hrvata, a koju su Vinkovčani dari-
vali pjesmom "Rajska Djevo".
fra Nediljko
Knezović
prof. Mirko Dragičević
DOBRA SURADNJA
BISKUPIJE I GRADA
Ponosan sam što sam bio gra-
donačelnik u vrijeme osni-
vanja i uspostavljanja Gos-
pićko-senjske biskupije, izja-
vio je gradonačelnik Gospića
Milan Kolić na redovnom su-
sretu s biskupom msgr. Mi-
lom Bogovićem. Informirajući
ga o postignućima i perspek-
tivama grada, Kolić je nagla-
sio da je zbog posebne brige o
mladima zaustavljen odlazak,
ali istodobno i primjetan po-
vratak mladih Gospićana u
zavičaj.
Zajedno s vlč. Antunom Luke-
tićem, gospićkim župnikom,
biskup je posjetio grad u sklo-
pu obilaska svih župa u bisku-
piji zanimajući se o životnim i
duhovnim problemima, nakon
čega će otputovati u Vatikan
na susret hrvatskih biskupa s
Papom. Biskup dr. sc. Mile
Bogović se zahvalio gradona-
čelniku na dosadašnjoj uspješ-
noj suradnji i ostvarivanju za-
jedni čkih ciljeva duhovne ob-
nove ovih napaćenih krajeva.
T. Č.
Biskup kod gradonačelnika
Biskup Mile Bogović kod gradonačelnika Milana Kolića