Page 72 - Vila Velebita br 10

Basic HTML Version

menjara. Čovjek koji je bio ispred svog
vremena. Isticao je da se podjednako po-
nosi svojim srpskim rodom i hrvatskom
domovinom. Njegovi izumi i dostignuća
zapanjili su i zadužili Svijet. Tesla je Bo-
žiji dar čovječanstvu, a rođen je kod nas i
mi to moramo poštivati, vjrednovati i
naravno, koristiti za dobro čitave Like i
Hrvatske.
S druge strane, u Lici i izvan nje ima čitav
niz poznatih i uspješnih Ličana . O njima
se vrlo malo zna. Danas živi i radi čitav
niz liječnika, gospodarstvenika, znan-
stvenika koji su Ličani po porjeklu, a po-
znati su ne samo u Hrvatskoj nego i u
svijetu. U Lici je rođen i djelovao je veli-
ki broj književnika, slikara. Poznate su i
mnogobrojne ličke časničke obitelji. Ko-
liko danas mlada generacija zna o popu
Marku Mesiću, Franu Biničkom, Karlu
Brkljačiću, Stipi Javoru i mnogim drugi-
ma. OAnti Starčeviću se možda zna neš-
to više, no Hrvatska bi trebala znati više i
o Manji Kovačević, o Stipi Golcu, Grgi
Rupčiću. Mislim da se i tu otvara znača-
jan prostor za djelovanjeVileVelebita.
Razgovarao: Milan Vrkljan
Za Vilu Velebita sam osobno vezan a to
što sam sudjelovao u njenom rađanju u
ime Hrvatske vojske u Gospiću. Redovi-
to sam pratio i čitao novine doslovno od
korica do korica. Bilo mi je žao kad je
prestala izlaziti, a sad sam ponovno
ugodno inenađen. Iznimno mi je drago
kad sam vidio tko je u novom vodstvu
Udruge, jer to su ljudi koje najvećim
djelom poznam i siguran sam da će dati
sve od sebe, da ovaj za nas Ličane iznim-
no značajan projekt, uspije.
Mislim da bi udruga trebala okupiti što
više Ličana i biti veza Ličana širom Hr-
vatske i svijeta s Likom. U listu bi se tre-
bale otvarati teme o budućnosti, kao i o
teškoj ali slavnoj ličkoj povijesti, njego-
vati tradicionalne vrednote i kulturno
blago, organizirati okrugle stolove, ras-
prave o različitim temama značajnima za
Liku. Poticati bolju međusobnu suradnju
i razumijevanje.
Uočio sam, a to je iznimno značajno, da
je Udruga “VilaVelebita” udruga svih Li-
čana, a ne samo onih iz krajeva odakle su
članovi vodstva.
Nikola Tesla je uistinu genij s ličkog ka-
Vila Velebita: Godina je Nikole Tesle.
Što mislite o njemu i ostalim velikani-
ma Like?
i golem potencijal kapitala, ideja i pame-
ti Ličana u iseljeništvu, ali i onih širom
Hrvatske.
Obitelj mi živi u Zagrebu. Oženjen sam
suprugom Ankicom, koja je rođena na
Urijama pokraj Ličkog Osika, a imamo i
dvoje djece. Fran ima tri i pol godine a
Lucija je stara godinu i pol.
Lika me magnetski privlači i što sam sta-
riji to je intenzitet privlačnosti jači. Uži-
vam u čistoj netaknutoj prirodi, miru i
tišini. Obožavam ribolov. Pomalo prou-
čavam povijest Like i pišem, poglavito o
njenom vojnom segmentu. Vjerujem da
ću se po završetku vojne karijere vratiti u
Liku, no hoćeli će to biti za stalno ili za
duža razdoblja u godini, to će ovisiti o
više čimbenika među kojima su svakako
najvažnija djeca i njihova životna opre-
djeljenja. No, stari Ličani kažu: “Čovjek
snuje a Bog određuje”.
VilaVelebita: Imate obitelj ?
Vila Velebita: Koji su Vam planovi na-
kon vojne karijere?
Vila Velebita: Što mislite o Vili Velebi-
ta, kako joj pomoći a kako ona može
pomoći Lici?
“Vila Velebita” može
imati veliku ulogu
73
Zgrada u ratnom Gospiću, na početku današnje Ulice popa Marka Mesića, danas više ne postoji
Istaknuti Ličani