Page 13 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

12
O
sim nešto osnovnih podataka,
nekoliko zvučnih nadimaka i iz-
reka (Kumičićev „Otac Domo-
vine“ i „Bog i Hrvati“), oAnti Starčeviću
se danas zapravo malo zna. Fotografije,
najčešće snimljene iz donjeg rakursa i u
starijoj dobi, Antu Starčevića prikazuju
kao vrlo ozbiljnog, namrgođenog čovje-
ka. A nadimak Stari, premda je povezan
samo s činjenicom da je Ante Starčević
bio stariji po dobi od svojih kolega u za-
grebačkoj gimnaziji, pridodaje mu do-
datnu crtu ozbiljnosti.
Logično, ideje Ante Starčevića, osnivača
Stranke prava, nisu naišle na plodno tlo u
socijalističkoj Jugoslaviji, pa se o njemu
tada govorilo tek onoliko koliko je to bilo
neizbježno. S druge pak strane, o Ivanu
Mažuraniću ili Josipu Jurju Strossmaye-
ru, pisalo se puno i s izrazito pozitivnim
predznakom. Ako su i imali kakvih za-
stranjivanja, to se pravdalo tadašnjim po-
vijesnim okolnostima. No, ostaje nejasno
zašto se nekada, a i danas, na taj način
nisu vrjednovale i zasluge Ante Starče-
vića, jer njegovi nepokolebljivi stavovi i
njegovo učenje zadržali su aktualnost do
današnjih dana. Politički stavovi, u koji-
ma nije bilo nikakvih kompromisa o
ključnim pitanjima hrvatskog naroda, za
razliku od Mažuranićevih ili Stossmaye-
rovih, oživotvoreni su i potvrđeni nastan-
komhrvatske države.
Premda se nalazi svega četiri kilometra
od Gospića, Veliki Žitnik, rodno mjesto
Ante Starčevića, potpada pod udaljeniju
župu Pazarište. Prema predaji dva su ro-
da, Markovići i Starčevići (najvjerojatni-
je doseljenici iz Hercegovine) od 18. sto-
ljeća stanovnici Velikog i Malog Žitnika.
Hrvatski politički gorostas
Starčevićev životni put i zasluge
Imperativni i beskompromisni politički zahtjev Ante Starčevića bila je neovisna hrvatska
država te je bio oštar protivnik iliraca i Strossmayera zbog suradnje s austrijskom vlašću,
te protiv bana Josipa Jelačića jer je spašavao Austriju. Njegov glavni cilj, državna
neovisnost, ma koliko se u njegovo vrijeme i dugo zatim činio nedostižnim, ipak je postignut
Domovinskim ratom, čime on izrasta u najveće ime hrvatske političke misli u povijesti.