Page 27 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

26
žive djece: 4 sina i 5 kćeri. Osim mog
djeda
(1886.-
1973.) kojeg sam bila unučica miljenica,
poznavala sam tete (zapravo - pratete)
, a tete
i
slabo. Ostali su umrli ili
ih nisam susrela. Jedina uspomena na tetu
Anku,udatu Mataija, je njezina iznena-
dna smrt u za vrijeme ljetnih praznika
1964. u Novom Vinodolskom, kada su
nas djecu pokušali izolirati od mrtvozor-
Mate Vene Starčevića
Ljubu, Milku, Seku (Slavku)
Anku Katicu
te, njegovi nećaci Mile i David (koji su u
najvećoj mjeri skrbili za Oca Domovine)
nisu imali vlastitu djecu - direktne po-
tomke, pa im je moja obitelj najbliži rod.
U rodoslovlju su samo naznačene “bočne
grane” obitelji o čijim rodoslovljima niš-
ta ne znamo te ich treba istražiti.
Moj je pradjed
, r.
1858., gostioničar i sapunar iz Gospića,
imao od jedanaestero rođenih devetero
Mateša Starčević
D
anas već duboko uronjeni u glo-
balizaciju, pokušavamo iz sjeća-
nja izvući krhotine uspomena i
na njima graditi zavičajnost. Proces je
upravo suprotan procesu naših predaka,
koji su čvrsto stajali na rodnoj grudi, gra-
dili temelje Domovine pokušavajući što
preciznije definirati vlastiti identitet te
identitete roda i naroda. I uspjeli su - da-
nas smo baštinici njihovih nastojanja.
Ovdje ću se osvrnuti na kulturološku os-
tavštinu obiteljskog naslijeđa dr. Ante
Starčevića i drugih predaka kojih smo ba-
štinici, ponirući kroz rodoslovlje, uspo-
mene - krhotine sjećanja do obiteljskog
muzeja.
Upornim nastojanjima moje tete Ljube
šezdesetih godina prošlog stoljeća nači-
njeno je rodoslovlje obitelji dr.Ante Star-
čevića. Teta se Ljuba Starčević Topličan
upustila u istraživanje roda Starčevića i
pretraživala matične knjige. Prikupila je
sve dostupne podatke o svojim precima
te nagovorila mog oca, likovnog umjet-
nika Antu Starčevića, da nacrta obitelj-
sko stablo, što je on i učinio.
Podaci do kojih je ona došla počinju s
, rođenim 1750.,
koji je imao tri sina:
. Dr. Ante Starčević Jakovljev je
sin, Mile i David, poznati hrvatski politi-
čari, unuci su Davidovi, a moja obitelj
potječe od Adama. Odosno, kao i dr. An-
Rodoslovlje Starčevićevih
Filipom Starčevićem
Adama, Davida i
Jakova
Starčevićanski duh je gordost
i hrvatski ponos
Obiteljska priča
U povodu 110. godišnjice smrti Ante Starčevića
posvećujem našoj teti Ljubi, gorljivoj starčevićanki.
Piše:
Anamarija Starčević Štambuk
Institut za etnologiju i
folkloristiku, Zagreb
Starčevići u Gospiću oko 1900.: Pradjed Mateša i prabaka Ana sa svojih devetero djece