Page 30 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

29
dječak. Tako djedova lička obitelj nije ni
mogla nešto značajno naslijediti od dr.
Ante Starčevića, a moj djed ponajmanje,
jer je bio treće dijete od devetero. Osim
toga, imao je i mlađeg brata liječnika po
imenu Ante Starčević. Stoga nemamo u
naslijeđu ni jedan materijalni predmet
Oca Domovine. Sve stvari koje sam po-
pisala iz malog obiteljskog muzeja dobili
su na poklon djed i otac od plemenitih
ljudi kao zasluge za svoja učinjena dobra
djela. Ono što nam jeAnte Starčević osta-
vio u naslijeđe je starčevićanski duh, gor-
dost i hrvatski ponos, koji se počesto teš-
ko nosi, ali evo još uvijek smo tu.
Potaknuta razmišljanjima o Anti Starče-
viću kao osobi i njegovom naslijeđu, na-
metnula mi se misao kako on tijelom go-
tovo da i nije obitavao; sav je bio u misli-
ma i pogledima, u djelima, riječima, po-
rukama, idejama, stavovima i to tako
čvrstim, nepokolebljivim, stamenim.
Moj otac često citira Matoševu pjesmu
posvećenu Starčeviću: “Tu leži div, naš
stid i sram, što bjaše kriv, jer bjaše sam” u
kojoj je snažno izražena starčevićanska
samobitnost. Ta nas silina nepovredive
sigurnosti iskaza i danas, uvijek iznova,
ponovno ostavlja zadivljenima, kao i či-
njenica da je njegovo naslijeđe ostalo ži-
vjeti ne samo kroz nas, njegove potomke
i obitelj već, i u njegovu hrvatskom
narodu i Hrvatskoj.
umro u sedamdeset trećoj godini života.
Djed se rodio i djetinjstvo provodio u
Gospiću, dok je, za razliku od njega,Ante
Starčević iz rodne Like otišao još kao
Obiteljski muzej
Svega nekoliko uspomena posjedujemo
u malom obiteljskommuzeju na Oca Do-
movine. To je
od kojih
je najdragocjenija i najvrjednija jedini iz-
rađeni primjerak knjige “DjelaAnte Star-
čevića” iz 1894. Sastoji se od uvezanih
objavljenih separata djela Ante Starčevi-
ća. Knjigu su njegovi učenici, članovi
Stranke prava, priredili njemu u čast. To
su bili dr. Mile Starčević, dr. Josip Frank,
Evgenij Kumičić, Fran Folnegović, Gju-
ro Jakčin i Mijo Tkalčić. Prema likovnoj
je opremi ove knjige akademik Josip Bra-
tulić napravio 8 knjiga reprint izdanja u
nakladi kuće “Inačica”, 1995. Tu su i
-
iz stana/doma dr.Ante Starčevi-
ća koje je pronašao na tavanu
-
moj otac. Tata je iz osam ele-
menata dao sastaviti dvije stolice koje je
Otac Domovine dobio godinu dana prije
smrti. Zatim je tu
za
nadgrobni spomenik u Šestinama., koji je
ocu darovao susjed g. Starovečki, te dva
osobna dara odanih Hrvatica -
(dr. Anti Starčeviću Korčulanske Hrvati-
ce, 17.7.1895.) i
(dr. Anti Starčeviću Sisačke Hr-
vatice, 17.7.1895.) koje smo dobili na
poklon.
Djed je Mato imao samo deset godina ka-
da je dr. Ante Starčević, njegov prastric,
nekoliko knjiga
dvi
je stolice
gipsani odljev skice
bisteAnte Starčevića Ivana Rendića
pladanj
kutija za jedaći pribor
Starčeviće
vog doma
beštek
Starčevići iz Gospića 1932.
Autorica ovog teksta Anamarija Starčević
ću, 1. studenoga 2006.
Štambuk sa sinovima Domagojem i Matijom
kraj groba svojih predaka na groblju u Gospi
Rod Star
â čević