Page 31 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

30
rukama pronio po zagrebačkim ulicama..
Zagrebačke gospođe nosile su broševe s
Davidovom slikom, a gospoda štapove s
drškom u obliku čizme, aludirajući tako
na poznati saborski "vritnjak".
Sve veća Davidova omiljenost u hrvat-
skim puku nije se nimalo svidjela banu
Khuenu i njegovim pristašama. Khuenov
savjetnik, Đorđe Đurković, smislio je i
pakleni plan kako uništiti bujicu hrvat-
skoga domoljublja. Protiv dr. Davida i
njegova starijeg brata dr. Ivana 13. rujna
1887. podignuta je optužnica s lažnim
svjedocima prema kojoj je odvjetnik Da-
vid Starčević počinio novčanu prijevaru
iskoristivši nasljednike pok. Timotija
Kokotovića, pravoslavca iz Gornjeg Ko-
sinja. David je osuđen na 6 godina za-
tvora, gubitak odvjetništva i doktorata, a
brat mu Ivan na 2 godine i gubitak dokto-
rata. Godine 1888. Viši je sud umanjio
ove zatvorske kazne, Davidu na 2 godine,
a Ivanu na 6mjeseci.
I ovo teško iskustvo (David je iz zatvora
izišao s nepunih 50 godina, potpuno si-
jed), nije moglo ugasiti starčevićanski
žar, pa je David ponovno nastavio svoju
političku aktivnost. Posljednji je put iza-
bran za narodnog zastupnika 27. 2. 1908.
u Gospiću, no iste godine, 18. studenoga,
zauvijek napušta životnu pozornicu. Nje-
gov mlađi brat dr. Mile Starčević poko-
pao ga je 21. studenoga na groblju u Šes-
tinama gdje će obojica (dr. Mile je umro
1917.) naći vječni počinak u neposrednoj
blizini svojega slavnoga rođaka i surad-
nika, Oca Domovine, a o kojemu su po-
najviše za života skrbili. I dr. Mile Star-
čević rođen je. u Velikom Žitniku, 1862.
Isticao se domoljubnim političkim djelo-
vanjem, kao vođa stranke i parlamenta-
rac, pa je bio i potpredsjednikom Hrvat-
skoga sabora, a bavio se i pisanjem. Na-
kon raskola u Stranci prava ostao je uz
Oca Domovine, a nakon smrti dr. Ante
Starčevića, kada je vodstvo stranke pre-
Dr. Mile Starčević i Čista
stranka prava
šanosti u Rakovičku bunu, no zbog nedo-
kazane krivnje nakon tri mjeseca izlaze iz
zatvora.
David je težio visokome obrazovanju, pa
će, unatoč neimaštini, postići odvjetnič-
ku profesiju i doktorsku titulu, prehranju-
jući se za gimnazijskih dana u Zagrebu
ponekad i poslovima sluge i podukama.
Pravnu akademiju završio je u Zagrebu, u
Grazu Pravni fakultet, a u Pešti 1869. ste-
kao doktorat prava. Vrativši se u domo-
vinu otvara u Jastrebarskom odvjetničku
kancelariju gdje je neko vrijeme radio za-
jedno i sa svojim stricem dr. Antom Star-
čevićem.
Kada je 1879. Stranka hrvatskog držav-
nog prava počela pokret po hrvatskim
krajevima, upravo je David Starčević
održao ponajviše skupština. Svojim obi-
lascima hrvatskih krajeva u zaprežnim
kolima s razvijenom hrvatskom zasta-
vom proizveo je pravi val rodoljublja i
jačanja pravaškog pokreta, izazivajući u
hrvatskome puku «stasom i glasom» ve-
liko oduševljenje i buđenje nacionalnih
osjećaja. Jednakom žestinom nastupa i u
Hrvatskom saboru u koji je ušao kao
kandidat Hrvatske stranke prava, koja će
doživjeti svoj uspon za Khuenovih iz-
bora, kada usporedo jača i teror omraže-
nog mađaronskog režima. Zbog svojih
glasovitih protuvladinih govora David
Starčević je nemalo prisilno odstranjivan
sa saborskih sjednica. Ipak, jedna će od
njihih postati povijesnom, a održana je 5.
listopada 1885. Toga je dana banu Khu-
enu jedan sabornik postavio pitanje : što
je s hrvatskim komornim zapisima (koje
je Hedervary potajno prenio iz Zemalj-
skog hrvatskog arhiva u Zagrebu u
Državni arhiv u Peštu), na što je uslijedio
Khuenov odgovor o sumnjivom vlasniš-
tvu Hrvata nad tim spisom. Bila je to
iskra koja je upalila sabornike i završila
poznatim "vritnjakom" (nogom u tur) u
Khuenovu stražnjicu, a u čemu je sudje-
lovao, uz Josipa Gržanića, i dr. David
Starčević. Obojica su završila u zatvoru.
Nakon pet mjeseci robijanja, pri izlasku
iz zatvora, doživjeli su prave ovacije
okupljenog naroda koji ih je doslovno na
P
remda se u široj javnosti šturo po-
znaju izdanci loze Oca Domovine
(nikakvo čudo, jer su se u nas uz
ime Starčević gotovo sve do unazad de-
setak godina vezali progoni i zatvori),
ovdje ćemo skrenuti pozornost na neke
najpoznatije u hrvatskoj javnosti.
Jedan od najbližih suradnika dra. Ante
Starčevića bio je dr. David Starčević,
rođen 184O. u Velikom Žitniku. U hrvat-
sku je povijest ušao kao jedan od najzna-
čajnijih promicatelja Starčevićeve ideje,
također pravaški gorostas, koji je u sebi
sjedinio svu duhovnu, moralnu i politič-
ku snagu svojega slavnoga strica. Krasila
ga je i tjelesna snaga, kršni lički stas, ve-
like govorničke sposobnosti, žestina mis-
li, srčanost i hrabrost. Dr. David Star-
čević dijelio je često sudbinu sa svojim
stricem Antom (koji je bio bratić Davi-
dova oca). Tako su obojica robijali 1871.
kao osumnjičenici zbog navodne umije-
Pravaški gorostas dr. David
Starčević
Političari, umjetnici…
Poznati izdanci loze Ante Starčevića
David Starčević