Page 32 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

31
Progone i zatvore iskusio je i kiparev otac
Mate Veno. Još kao profesor na Gimna-
ziji u Požegi izbačen je s posla zbog su-
koba oko nastave hrvatskoga jezika s rav-
nateljem škole SrbinomGaćešom, potom
gubi posao kao sudac u Zagrebu (jer nije
htio osuditi jednog Hrvata zbog vrijeđa-
nja Jugoslavije i kraljaAleksandra), a go-
dinu 1945. dočekao je po saslušanjima i
zatvorima nakon čega se potpuno povu-
kao iz javnoga života.
- Otac je ponajviše držao do obrazovanja,
rada, mirna i skladna obiteljskog života,
hrvatske samosvijesti, časti i poštenja,
što je nastojao usaditi duboko u moj od-
goj - kaže kipar. Znao je često kazati: Si-
ne moj, čuvaj obraz, jer to je najveće bo-
gatstvo…
Mirjana Greblo
zati da je on jedan od današnjih naših
najjačih umjetnika hrvatskoga identiteta i
jedan od najplodonosnijih naših umjet-
nika sakralnoga opusa. Jedan je jedan od
utemeljitelja Ličkog likovnog anala
(1966.). Njegova djela se nalaze u Muze-
ju Like (nekoliko radova u bronci, crteži,
grafike), brončana bista dr. Ante Starče-
vića u Pučkome otvorenome učilištu i
odljev iste biste u Osnovnoj školi dr.Ante
Starčevića uKlancu-Pazarište.
I on je nosio kroz život teret i usud svo-
jega prezimena i podrijetla. Godine 1981.
bio je i osuđen na 60 dana zatvora zbog
mozaika s likom kardinala Stepinca u
Stražemanu. O tome kaže: »Nisu najstra-
šnije zatvorske osude već one na koje te
društvo prešutno osuđuje, kada zapadaš u
sveopću nemilost, kada ostaješ bez posla,
godinama bez poziva u medije, na izlož-
be…
uzeo dr. Josip Frank, dr. Mile Starčević
utemeljuje Čistu stranku prava koja je
pristala uz Hrvatsko-srpsku koaliciju,
udaljivši se tako od izvornih pravaških
načela.
Jedna grana Starčevićeva stabla razgra-
nala se izVelikoga Žitnika preko Gospića
do Zagreba, gdje i danas živi jedan od
najpoznatijih živućih izdanaka loze Oca
Domovine - akademski kipar Ante Star-
čević. Rođen je 1933. u Zagrebu, a nje-
gov roditeljski dom (u kome živi već 50
godina sa svojom suprugom magistrom
Marijom, rođ. Juras, iz ugledne dalmatin-
ske obitelji) istinsko je rasadište starčevi-
ćanske duhovnosti. Njegov otac Mate
Veno bio je pravnik i gradonačelnik Za-
greba za vrijeme Banovine Hrvatske.
Svoju stvaralačku snagu i visoke likovne
kriterije kipar Starčević prenio je u svoj
veliki kiparski opus (radi u drvetu, bron-
ci, gipsu, terakoti…), te u slikarstvo, me-
daljarstvo, grafiku, vitraje…Nastupao je
na više od 200 skupnih i petnaestak sa-
mostalnih izložbi u zemlji i inozemstvu, a
njegovi radovi kao javne plastike nalaze
se na više od 80 lokacija. Dobitnik je više
nagrada i odlikovanja, među kojima je
Red Danice s likomMarkaMarulića i Di-
ploma Predsjednika Republike za osobite
zasluge. U njegovu stvaralaštvu ogleda
se prije svega njegovo podrijetlo. Skulp-
ture čistih formi, brojna poprsja najpo-
znatijih ličnosti naše povijesti i kulture,
ovjekovječile su hrvatskoga čovjeka, lič-
ke žene, Oca Domovine, pa možemo ka-
Akademski kipar Ante
Starčević - naš suvremenik
Ante Starčević, kipar
dr. Ante Starčević, rad kipara Ante Starčevića
Rod Star
â čević