Page 33 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

32
đu onim svijetom koji je htio osvijestiti i
iz kakvoga je potekao. Pokopan je dva
dana nakon smrti, u nedjelju, 1. ožujka.
Bio je to sprovod kakav Zagerb nije vidio
još od sprovoda Draškovića, Preradovića
i Račkog. U pogrebnoj povorci bilo je 30
000 ljudi, a 20 000 ih je gledalo povorku
uz cestu. Ispratili su ga obični ljudi, gi-
Od svih tih želja samo su mu četiri ispu-
njene: nije pokopan na zagrebačkom gro-
blju, na sprovodu mu nije svirala glazba,
pokop je vodio katolički svećenik i grob
mu nije nikad prekopan. Tako je svoj mir
nakon veličanstvenog sprovoda, kako iz-
vještavaju ondašnje novine, našao na
groblju u Šestinama pokraj Zagreba, me-
O
ve godine, kada se obilježava
110. obljetnica smrti dr. Ante
Starčevića, 11. listopada navršila
se i 103. obljetnica spomenika na nje-
govu grobu u Šestinama pokraj Zagreba,
što ga je napravio poznati hrvatski kipar
Ivan Rendić.
Ante Starčević je umro u rano jutro 28.
veljače 1896. u svom (Starčevićevu) do-
mu. Sve su novine već tog jutra objavile
velike osmrtnice i nekrologe. I njegovi
politički neistomišljenici i protivnici po-
svetili su mu svoje prve stranice. Među
raznim sadržajima koji su se bavili nje-
govim životom objavljena je i njegova
oporuka, napisana u ljeto 1895., kad je
već bio teško bolestan. Od osam točaka,
koliko ih oporuka sadržava, čak četiri go-
vore o tome kakav pogreb i grob želi.
Zanimljivo ih je navesti jer pokazuju ko-
liko je bio skroman čovjek:
I. Želio sam, da moje mertvo telo bude
pokopano u kostajničkom ili sisač-
kom groblju; nu doznav da bi to bilo
skopčano sa prevelikim troškom, ja
želim, mertav sahranjen biti u koje-
mu groblju oko Zagreba; samo ne u
zagrebačkom.
II. Kod sprovodjanja zabranjujem svaki
sjaj, kano: glazbu, pevanje, zvonje-
nje, vence itd. Ter se moje telo ima
opraviti u prostu nepomazanu drve-
nu škrinju, pa po jednom vrednom
duhovniku rimske cerkve, i po njezi-
nu obredu zemlji predati.
III. Zabranjujem svaki spomenik i svaku
javnu počast. Jer ako sam zaslužio
živeti u sladkoj uspomeni naroda
hervatskoga ja sam spomenik osta-
vio u mojemu životu i u delih mojih a
narod ima na koristne stvari trošiti.
IV. Na moj grob ima se postaviti ploča iz
kamena sa mojim imenom i prezi-
menom pa i godinami, meseci i dani
narodjenja i smerti moje; grob se ne-
smi prekopavati; ako bi se dotično
groblje kojoj drugoj potrebi predalo,
moje kosti i drugi ostanci sa pločom
imaju se u drugo groblje premestiti.
Zašto je pust grob u Šestinama?
Posljednje počivalište Ante Starčevića
Spomenik na grobu dr. Ante Starčevića u Šestinama pokraj Zagreba, rad kipara Ivana Rendića