Page 34 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

33
ipak uređen. Kad su u mogućnosti, za
grob se pobrinu časne sestre iz obližnjeg
samostana Kćeri milosrđa. Prije dvije go-
dine završena je restauracija spomenika.
Temeljito je opran i očišćen, među osta-
lim i od mahovine. Popravljen je i popu-
cali kamen. Naime, spomenik je rađen od
lokalnog sljemenskog kamena koji nije
velike kakvoće. U tijeku je i obnova crk-
ve a, prema riječima župnika, pokušat će
napraviti i bolji i ljepši prilaz grobu.
Možda tada poštovatelji Ante Starčevića
budu češće navraćali, ali ne samo da se
poslikaju za neke političke bodove.
Dijana Fišter
Danas posjetitelj ne će vidjeti puno svije-
ća ni cvijeća na Stračevićevu posljed-
njem počivalištu. U devedesetima, nakon
uspostave neovisne Hrvatske, neko je
vrijeme bilo popularno (osobito kod poli-
tičara) posjećivati i slikati se uz taj grob.
No, to više nije tako. Narod se ne okuplja
previše; ni na godišnjicu smrti gotovo
nitko ne dolazi. Na obljetnice mu vijence
na grob, kako saznajemo, donose učenici
mjesne škole i predstavnici mjesne vlasti
(na čelu koje je SDP). Ne ćete vidjeti
vijenaca od nekog tko bi imao nekakvu
težinu institucije ili stranke. Tek anonim-
nu zapaljenu svijeću-dvije. Prema riječi-
ma sadašnjeg šestinskog župnika Ilije
Žugaja, nitko se trajno ne brine za grob,
da bi pokosio travu i počupao korov, očis-
tio ga s vremena na vrijeme. No, grob je
mnazijalci, izaslanstva raznih institucija
iz cijele Hrvatske, raznorazna društva
pod zastavama, pjevačka društva. Zani-
mljivo je da je tadašnji načelnik Zagreba
Mošinski, politički protivnik pravaša,
odbio organizirati posljednju počast S -
uz obrazloženje da je u oporuci
naveo da ne želi biti pokopan u Zagrebu,
a osim toga
-
.
No, Zagreb je ipak sudjelovao u pogrebu
sasvojim društvima i korporacijama.
Mogli su se vidjeti vijenci iz svih dijelova
Hrvatske. Ante Starčević, prema vlastitoj
želji, nije pokopan u rodnomŽitniku, ni u
glavnom gradu, već na snijegom pokri-
venimobroncima Zagrebačke gore.
Osam godina poslije, na 80. obljetnicu
njegova rođenja, 23. svibnja 1903., tre-
bao mu je biti otkriven nadgrobni spome-
nik. No, kako je 1903. bila burna godina u
Hrvatskoj, otkrivanje je odgođeno na ne-
koliko mjeseci. Tako je 11. listopada te
iste godine velebni spomenik, uz veliku
svečanost (sličnu onoj na sprovodu), ot-
kriven podno zvonika šestinske crkve sv.
Mirka. Spomenik je otkrio poznati knji-
ževnik i pravaš Eugen Kumičić, a blago-
slovio ga je šestinski župnik Miletić.
Izrađen je od bijelog kamena. Naprav-
ljen je tako da se iza slojeva kamenih epi-
grafskih natpisa, važnih za hrvatsku po-
vijest i pisanih latinskim jezikom, nalazi
stalak u obliku debla hrasta, a na njemu je
glava Ante Starčevića. Sugestija je da je
Starčević snažan i ukorijenjen poput
moćnog i trajnog, dugovječnog hrasta. U
podnožju pak kleči žena u ratnoj opremi,
gnjevnim pogledom prodorno gleda u
svijet i grči pesnice. Iza nje se nalazi lav s
povinutim križem u ustima, a ispod nje-
zinih ruku stoji kruna i pergament s peča-
tom. Cijeli spomenik izražava Starčevi-
ćevu životnu borbu.
ta
romu
nije bio ni časni ni obični gra
đanin Zagreba, a ni značajnik Zagreba
Na slikama: detalji Starčevićeva spomenika
u Šestinama
Rod Star
â čević