Page 35 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

34
Anketa: Što se danas o Anti
Iako je za života stekao poštovanje i slavu kao iznimno zaslužan borac za slobodu hrvatskoga naroda te kao pisac, mislil
zanimljivo je saznati koliko danas o Anti Starčeviću znaju obični ljudi, koliko on živi u biću naroda. Napravili sm
Hrvatske, drugu u Gračacu i Lovincu, dakle u Lici ali dalje od Star
Ova anketa provedena je u Puli 6. studenoga 2006. s deset slučajnih ispitanika različite starosne dobi i stupnja obrazovanja. Pitanje
je glasilo :”Što znate oAnti Starčeviću?” Rezultati pokazuju nedovoljnu upućenost u hrvatsku povijest i politiku te nezainteresira-
nost za ovu temu.
Anketu provela Tatjana Tomaić
Pula:
Ne znamo baš puno
Tatjana Lučić
, profesorica, 68
godina.Više bih Vammogla reći o
Mozartu ili Bachu jer se radi o
glazbi štomi je struka, ali znamda
je Otac Domovine.
Elis Vale
, voditeljica PT jedinice,
43 godine. O Anti Starčeviću ne
znam baš puno. Bavio se politi-
komali ne znamkada.
Sandra Pavletić
, profesorica, 37
godina. Asocira me na prošlost, to
je bilo davno.
LovroMarjanović
, kuhar, 29 go-
dina. To je legenda. Dobro je ra-
dio za svoj narod za razliku od ne-
kih drugih koji u današnje vrijeme
rade protiv njega. Bio je pravi tip.
Dinko Brajković
, geodetski teh-
ničar, 24 godine. Nemam pojma.
Je li on mislio da mi u Istri nismo
Hrvati?
Marko Košara
, mesar, 24 godi-
ne. Hrvatska legenda zbog svojih
vizija.Tip je car, Otac Domovine,
osnivač HSP. Žao mi je što ga ni-
samupoznao.
Vanja Buneta
, trgovac, 30 godi-
na. Nespreman sam za to pitanje,
ali znam da je bio velika osoba u
hrvatskoj povijesti, začetnik hr-
vatstva i pozitivna ličnost.
Bruno Radoš
, recepcioner, 25
godina. Ličan, domoljub, osnivač
HSP-a.
Klaudio Maretić
, djelatnik po-
rezne uprave, 53 godine. Jedan od
hrvatskih velikana koji je posve-
tio život borbi za nezavisnost i
osamostaljene Hrvatske u doba
Austro-UgarskeMonarhije
Gordana Lopac,
voditeljica PT je-
dinice, 46 godina. Znam da je bio
književnik, i to poznat.