Page 38 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

37
Paula:
Mihael:
Antonio:
Pavle:
Albert:
Patricija:
Katarina:
Martin:
Katarina:
Lea:
Robert:
Ante Starčević se odlučno protivio
Austriji i Mađarskoj. Spomenik mu je napra-
vio Ivan Rendić.
Ante Starčević je Otac domovine.
Ante Starčević se borio za hrvatski
jezik.
Ante Starčević je bio književnik i
političar. Zvali su ga Otac Domovine.
Borio se za hrvatsku domovinu.
Studirao je filozofiju i teologiju.
Zauzimao se je za slobodu riječi.
Rodom je iz Like.
Znamda je živio uGospiću. Rodio se
23. svibnja 1823.
Bio je zatvoren često u zatvoru.
Umro je 1896. i bio je pisac. Imao je
sedamdeset dvije godine kad je umro.
Pokopali su ga u Šestinama po njegovoj
volji.
Bio je doktor filozofije. Ponosan sam
što naša škola ima njegovo ime. Bio je mjesec
dana u zatvoru.
Učenici 3. d razreda
Pripremila: Avenka Butković
Učenici 2.c razreda
Karlo:
Denis:
Marko:
Domagoj:
Stella:
Otac Domovine
Mihael:
Robert:
Katarina:
Otac Domovine.
Antonija:
Ocem Domovine
Rođen od 1823. a umro 1896. Bio je
utamničen, a kad je izišao zaposlio se kod g.
Šrama i radio do 1871. Starčevića su klerici
napadali jer se protivio Bogu i crkvi.
Ante Starčević pokopan je u Šestina-
ma. Nije bio oženjen. Kad je umro, imao je se-
damdeset tri godine. Sve je u oporuci ostavio
svome rođaku.
Tražio je da bude pokopan izvan Za-
greba. Želja mu je bila da se pokopa u Ča-
kovcu, ali zbog prevelikog troška pokopan je
u Šestinama. Bio je dvaput u tamnici i jedan-
put u zatvoru. Bavio se filologijom.
Ante Starčević je bio skroman, po-
šten prema ljudima i želio je da ne ratujemo i
da svatko ima svoje pravo.
Bio je književnik i
.
Nije želio da mu se napravi spomenik, ali su
mu ga napravili protiv njegove volje. Bio je
teolog.
Ante Starčević vjerovao je u Boga i u
domovinuHrvatsku. Bio je filozof i teolog.
Bio je političar i književnik, dobar
čovjek. Činio je dobra djela, borio se protiv
režima i osuđen je namjesec dana zatvora.
Naziva se
Bio je
dvaput u zatvoru. Nije mu bilo lako jer nije
imao ženu ni djecu. Ispred škole je kip Ante
Starčevića.
Prozvali su ga
jer je bio dobar i skroman. Pokopan je u Šesti-
nama. Ljudi sumu pomagali.
Ustanove u Hrvatskoj
koje nose ime dr. Ante
Starčevića
Ime Ante Starčevića
i danas predstavlja
simbol ustrajnosti, pravednosti i borbenoj
predanosti cilju. U skladu sa latinskom iz-
rekom«Nomen est omen» ustanove i orga-
nizacije koje nose to uz svoje djelovanje
vežu i niz navedenih vrlina. Navodimo
neke:
• Osnovna škola: «dr. Ante Starčević»,
Klanac
• Osnovna škola: «dr. Ante Starčević»,
Rešetari
• Osnovna škola: «dr. Ante Starčević»,
Viljevo
• Osnovna škola: «dr. Ante Starčević»,
Dicmo
• Osnovna škola: «dr. Ante Starčević»,
Zagreb
• Osnovna škola «dr. Ante Starčević»,
Lepoglava
• Narodna knjižnica i čitaonica «Dr.Ante
Starčević 1912», Primošten
• Studentski dom «Dr. Ante Starčević»,
Zagreb
• Pučko otvoreno učilište «Dr.Ante
Starčević», Gospić
• Akademska zajednica «Dr. Ante Star-
čević» koja djeluje u okviruHDZ-a
• Športsko društvo «Dr. Ante Starčević»,
Varaždin
• Stolnoteniski klub «Dr. Ante Starče-
vić»Osijek
• Karate klub «Dr. Ante Starčević»,
Zagreb
• Boćarski klub «Dr. Ante Starčević»,
Zagreb
• Vojarna «Dr. Ante Starčević», Jastre-
barsko
• Hrvatska zajednica tehničke kulture
«Dr.Ante Starčević», Zagreb
• Mjesna samouprava «Dr. Ante Starče-
vić», Drvinje, Zagreb (u okviru koje
djeluje i Glazbeni sastav "Dr. Ante
Starčević")
• Mjesni odbor „Dr. Ante Starčević“,
Bjelovar
Pripremila Ivica Sokolić
Anketa među učenicima o Anti Starčeviću
«Što znate o dr. Anti Starčeviću?» bilo je pitanje u anketi u Osnovnoj školi Dr.
Ante Starčevića u Zagrebu, među učenicima drugih i trećih razreda.
Anketa