Page 41 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

40
P
utnika namjernika u Veliki Žitnik,
rodno selo dr. Ante Starčevića, oca
domovine, vode smeđi putokazi, s
naznakom njegove rodne kuće, kroz ci-
jeli Gospić pa sve do središta sela koje se
nalazi na zapadnom dijelu Smiljanskoga
polja. No, ispred sela nastaje mali pro-
blem. Posljednji putokaz je na krivoj stra-
ni pa ponetko i zaluta prtenom cestom u
pravcuKlanca i Malog Žitnika.
Nekih pet-šest kilometara cesta do spom-
en-doma Ante Starčevića nije loša. Ces-
tari su se potrudili i ove godine postavili
novi sloj asfalta. No, ne bi smetalo da je
cesta koji pedalj šira, da se mogu razmje-
njivati autobusi.
Negdje na pola puta od Gospića do Veli-
koga Žitnika, ružna je slika deponije gra-
đevinske šute, starog asfalta i sličnog ot-
pada. Već godinama se na nekadašnji voj-
ni poligon dovoze iz Gospića ostaci u ratu
uništenih i porušenih kuće, ostaci od ko-
panja kanalizacije, a i građani se tu rješa-
vaju krupnog otpada koji nitko već neko-
liko godina ovdje ne sakuplja.
Kad smo prešli most na Otešici i zastali
zbog slikanja, iako nije baš bilo prerano,
čuli su se pijevci, a i pokoji pas na lancu.
Jedan kudrov, bijel kao snijeg, šetao je
selom u kome je više novih nego starih
kuća, no ljudi se nigdje ne vide.
Na putu do obnovljene rodne Starčevi-
ćeve kuće posebno je problematično po-
sljednjih nekoliko stotina metara ceste,
koje je najbolje pješačiti, ako se radi o
ekskurziji, jer se tu autobus nema gdje
okrenuti, a i izgrebat će ga grane guste ži-
vice i jasena. Ispred kuće već mjesecima
stoji nekakva kopovina - izgleda da su
vodari otklanjali kvar i umjesto da sani-
raju asfalt i kamene ploče ostavili su zem-
ljani šljunak koji se unosi i u spomen
kuću.
Kuća je izgrađena na inicijativu lokalnog
HDZ-a i tadašnjeg njegova predsjednika
Miroslava Petryja iz Gospića, a otvorio ju
Starčevići i danas najbrojniji
Tragom Ante Starčevića u Velikom
ću i Klancu
Žitniku, Gospi
Veliki Žitnik nalazi se na rubu Smiljanskog polja,
a do njega se dođe od Gospića, asfaltiranom uskom cestom preko rječice Otešice.
Napuštena zgrada osnovne škole u Velikom Žitniku
Ulica Ante Starčevića u Gospiću (vodi od sredi
čici u
pravcu Bilaja) do danas nije obnovljena od ratnog razaranja
šta grada prema mostu na Nov