Page 42 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

41
toga 39 žena), jednako kao i 1991. Škol-
ska zgrada u Velikom Žitniku, površine
128 četvorna metra, izgrađena je 1947.
Nastava je prestala 1968. Tijekom Do-
movinskog rata u njoj su bili hrvatski bra-
nitelji. Nastava je obnovljena 1995., no
dvije godine kasnije bila su samo dva
učenika. Danas je zatvorena.
Marko Čuljat
Bile su to poznate Žitničke žrtve, koje su
danas pokopane sa Senjskim žrtvama na
groblju uGospiću.
- Sad su radili cestu i opet nisu napravili
dobro, da su je makar proširili za metar. U
selu nas je deset obitelji Starčevića, pet
Markovića i tri obitelji Balenovića. Sviju
nas je skupa 30 - kaže Stipe Starčević
(41), koji s roditeljima, suprugom i troje
djece živi od zemljoradnje. Starčevići
vode brigu o 20 muznih krava i svakog
dana predaju oko 200 litara mlijeka. Za
zimu su uz sijeno pripremili i nešto silaž-
nog kukuruza, kako bi prehranili blago.
Od Starčevićevih troje djece Ivan ide u
školu u Otočcu za šumara, Ivana je u eko-
nomskoj školi u Gospiću, a tu u osnovnu
školu ide i najmlađiAnte jer se do Osnov-
ne škole «Ante Starčević» u obližnjem
Klancu nemože zbog loše ceste.
Prema popisu stanovništva iz 2001. u Ve-
likom Žitniku bila su 74 stanovnika (od
je 1998., na Starčevićev rođendan koji je
danas i Dan Ličko-senjske županije, prvi
predsjednik Republike Hrvatske dr. Fra-
njoTuđman.
- Žitnik vam počima odma' nakon vode
(što će reći rječice Otešice) - reče baka
Matija Starčević (74) iz Podoteša koja se
udala za Ivana Icana Starčevića, potomka
loze iz koje je i Ante Starčević. Prezime
Starčević je ovdje i u susjednomKlancu i
Pazarištima i danas često. SamAnte Star-
čević nema izravnih potomaka jer se nije
ženio pa kasniji Starčevići mogu biti tek
potomci pobočnih loza.
-Ante je mome didu stric, a meni bi moga
bit ka šukundid - zbori starina Ivan Star-
čević (75) kome je bilo svega nekoliko
mjeseci kada su mu žandari1932. ubili
oca Matu u gospićkoj Pazariškoj ulici, i
to samo zato što je išao sa Žitničanima
prosvjedovati protiv izborne prijevare.
Spomen ploča na crkvi u Klancu u kojoj
je kr
čević
šten Ante Star
Obitelj Ivana Starčevića u Velikom Žitniku
Pučko otvoreno učili
ću
naziva se imenom Ante Starčevića
šte u Gospi
Starčevićeva bista, rad kipara Ante Starčevića,
u Pučkom otvorenom učili
ću
štu u Gospi
Poprsje Ante Starčevića u Velikom
ća
Žitniku,
rad kipara Petra Doli
Bista Ante Starčevića pre osnovnom
čević" u Klancu
školom
"Ante Star
Rodno mjesto