Page 45 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

44
Udruge Ličana «Vila Velebita» za prija-
telje i poslovne partnere.
-U posljednje vrijeme u ateljeu sam i po
deset sati kako bih zadovoljio potrebe sve
zahtjevnijeg tržišta. Posebno mi je drago
da su moje skulpture Nikole Tesle našle
mjesto u Tematskom parku u Smiljanu.
Uskoro u sklopu obiteljske kuće u Bilaj-
skoj ulici otvaramgaleriju.
Nađe Golac vremena i za suprugu te dvo-
je djece koji su mu golema potpora, za
prijatelje i kavu u nekom od gradski kafi-
ća, a posebno za ribolov na kopnu i moru.
Kontakti s Ivanom Golcem mogu se
ostvariti na tel 053 574 530, mobitel 098
275 231 ili e-mail:
Željko Mataija
ivan.golac1@gs.t-com.hr
-Moj trajni izvor inspiracije je Lika i lička
priroda, rijeke i polja, godišnja doba, lju-
di…, ali i krvavi tragovi agresije koji teš-
ko zarastaju, kaže Golac za razgovora u
svomateljeu.
Golac je otvorio i obrt za izradu suvenira i
poklona među kojima dominira isklju-
čivo lička tematika. Lik dr. Ante Starče-
vića i njegova rodna kuća u Žitniku, rod-
na kuća i poklon skulpture Nikole Tesle,
prepoznatljiva vodarica Marta… Tu je i
svakako najpoznatiji među običnim Li-
čanima, Josina, s prepoznatljivim izra-
zom lica gorštaka i ličkom kapom. Obra-
đujući Liku i Velebit, Golac se koristi
onim što drugi bacaju, pa iz ateljea izlaze
dekoracije iz kamena i drveta.
Doznajemo i zanimljivu pojedinost da je
Ivan Golac autor skulpture dr. Ante Star-
čevića koja će biti ekskluzivni poklon
I
van Golac svoju umjetničku ori-
jentaciju posvetio je motivima iz
Like, Velebitu, Tesli, Starčeviću,
ali i sjećanjima na krvavu agresiju.
U predstavljanju grada Gospića zaobići
obitelj Golac iz Bilajske ulice jednostav-
no nije moguće. Umjetnički put i izražaj
u kojemu se osjeća ljubav prema zavičaju
utro je akademski slikar Stipe Golac, a
sin Ivan potvrđuje umjetničke gene.
Ivan Golac iza sebe ima desetke umjet-
ničkih djela i pet samostalnih izložbi ko-
jima su ga upoznali građani Gospića,
Osijeka, Dubrovnika, Rijeke, Pazina,
Siska, Zagreba….pa i Širokog Brijega.
Jedan od najboljih opisa slikarskog opusa
Ivana Golca dao je i gospićki književnik
Grga Rupčić kojega zaokuplja Golčeva
opredijeljenost za slikanje zavičajnog
krajolika.
Umjetnički suveniri iz Gospića
Susret s likovnim umjetnikom i Ivanom Golcem
Ivan Golac svoju umjetničku orijentaciju posvetio je motivima iz Like,
Velebitu, Tesli, Starčeviću, ali i sjećanjima na krvavu agresiju.
Ivan Golac u svom ateljeu