Page 46 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

45
podigla udruga «Braća hrvatskoga zma-
ja», a autor 245 centimetara visokog ki-
pa, postavljenog u nišu pročelja zgrade,
je kipar Josip Poljan. To je prvi spomenik
Anti Starčeviću postavljen u Zagrebu.
Ivica Sokolić
Branimir Butković
Spomenik snimio:
asociraju na ideološki program i namjenu
doma. Dom je otvoren i predan A. Star-
čeviću 1895. On je i preminuo u njemu
godini dana kasnije. Danas se u zgradi
nalazi Gradska knjižnica i čitaonica.
Na 103. obljetnicu smrtiAnte Starčevića,
28. veljače 1999., na pročelju Starčevi-
ćeva doma svečano je otkriven spomenik
tom hrvatskom velikanu. Spomenik je
I
deja o izgradnji Starčevićeva doma u
Zagrebu rođena je 1892. na sastanku
Hrvatske stranke prava u Rijeci. Na-
mjena tog projekta bila je: »...dar naroda
svojem prvaku karakteristično i monu-
mentalno...». Tijekom iduće tri godine
uslijedilo je skupljanje novčanih priloga i
raspisivanje natječaja na kojem su najbo-
lje idejno rješenje ponudili zagrebački ar-
hitekti Hönigsberg i Deutsch koji su pro-
jektirali i niz neobaroknih građevina u
gradu potkraj 19. stoljeća.
Dana 26. lipnja 1895., na 33. godišnjicu
prvog Starčevićevog govora u Hrvat-
skom saboru, položen je kamen temeljac
na spoju istočnog i južnog poteza zagre-
bačke «Zelene potkove», na sjevernom
dijelu trga koji također nosi ime dr. Ante
Starčevića (nasuprot željezničkom kolo-
dvoru). Prema programu natječaja u pri-
zemlju je trebala biti kavana i narodna či-
taonica, na prvom katu stan dr. Starče-
vića, klub Hrvatske stranke prava te dvo-
rana za plesove i koncerte. Drugi kat na-
mijenjen je za plesnu dvoranu te dva
stana za iznajmljivanje. Pomno obliko-
vanu unutrašnjost oplemenio je svojim
freskama slikar Kocci. Vanjski izgled
zgrade u skladu je s arhitekturom vreme-
na u kojem se posebna posvećivala sim-
boličkim detaljima pročelja pa zgradom
dominira kupola na čijem se vrhu nalazi
krilati bakljonoša simbol prosvjete.
Skulpture na uglovima krova zgrade
predstavljaju prosvjetu, hrabrost, stal-
nost, čast, zdravstvo, mir i jedinstvo te
Starčevićev dom u Zagrebu
Dom je, na današnjem Starčevićevom trgu, izgrađen 1895. Tek 1999. u nišu na pročelju Doma
postavljen je brončani spomenik Starčeviću, prvi njegov spomenik u glavnom gradu.
Starčevićev dom na Starčevićevu trgu u Zagrebu. U ni
čeviću, rad kipara Josipa Poljana
ši je spomenik Anti Star
Starčević u umjetnosti