Page 47 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

46
Prije su biskupi redovito išli pojedinačno
Papi i svaki se snalazio kako je znao. Da-
nas redovito idu zajedno svi biskupi jed-
ne države ili nacije. Papa ih redovito pri-
ma sve zajedno i svakog posebno. Naši
biskupi redovito odsjedaju u Hrvatskom
godine. To se može i pomaknuti u izvan-
rednim slučajevima, npr. ako je Papa bo-
lestan ili ako je došlo do smjene na Pe-
trovoj stolici. Biskupi iz Hrvatske posje-
tili su zajednički Rim ove godine, a oni iz
Bosne i Hercegovine prošle godine.
K
oji je smisao toga posjeta hr-
vatskih biskupa Papi i što uopće
znači ta praksa?
Limina apostolorum
ad limina
Ad limina
Ad limina
Papa je, kao Petrov nasljednik, prvi među
biskupima kao što je Petar bio prvi među
apostolima. Zato je razumljivo da svi bi-
skupi nastoje održavati posebne veze s
prvakom svog reda. Kršćani su tijekom
povijesti hodočastili u Rim upravo zato
što su ondje i grobovi prvaka svetih apo-
stola Petra i Pavla. Oni nisu mučeničku
smrt Petra i Pavla doživljavali kao kraj
njihova života, nego kao prijelaz u bolji,
vječni život koji su tim mučeništvom
postigli. Mjesta na kojima su oni isko-
račili iz ovog zemaljskog života i ušli u
onaj vječni nazivani su „apostolski pra-
govi“ (latinski:
).
Kršćani, a napose biskupi, hodočastili su
na te „pragove“ (
). Taj naziv sa-
čuvao se sve do danas pa se službeni
posjet biskupa Rimu naziva:
.
Dugo vremena to nije bilo regulirano, a
onda je Tridentski sabor (1545.-1563.)
naredio svim biskupima da u određenim
vremenskim razmacima trebaju posjetiti
„apostolske pragove“ i tom prigodom
podnijeti Papi izvješće o stanju u svojoj
biskupiji. Danas je za sve biskupe odre-
đen posjet Rimu
svake pete
Sveta Stolica podupire
Crkvu hrvatskih mučenika
Mons. dr. Mile Bogović, biskup gospićko-senjski:
ŠTO SAM REKAO PAPI BENEDIKTU XVI.?
Tijekom proteklog ljeta svi su biskupi iz Republike Hrvatske pohodili papu Benedikta XVI. u okviru
«Ad limina apostolorum», tj. obveze svih biskupa jedne države da se posjete Vatikan i Papu svakih
pet godina i priopće stanje u svojoj biskupiji. U tom je pohodu sudjelovao i gospićko-senjski biskup
mons. dr. Mile Bogović koji je, kao i ostali biskupi, i nasamo razgovarao s Papom i iznio mu glavne
značajke crkvenog života Gospićko-senjske biskupije, ali i stanja u Hrvatskoj. Zamolili smo preuz-
višenog g. biskupa da o svom posjetu Papi iznese najvažnije pojedinosti.
Papa Benedikt XVI. u razgovoru s biskupom Milanom Bogovićem