Page 53 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

52
Hrvatski predsjednik
više
je govorio o Tesli kao čovjeku a manje o
njegovu znanstvenom djelu. Osvrćući se
na ne tako davnu prošlost, Mesić je spo-
menuo rušenje Teslina spomenika, a za-
žalio je i što mu je rodna kuća do danas
ostala zapuštena. Teslina životna filozo-
fija, sažeta u njegovom ponosu srpskim
rodom i hrvatskom domovinom, najbolji
StjepanMesić
je putokaz i za Hrvatsku, ali i za druge ze-
mlje u regiji, u ujedinjenu Europu, za-
ključio jeMesić.
Američki veleposlanik
skupu se
obratio na hrvatskom jeziku iskazujući
ponos Teslom čiji su korijeni, kako je u
pismu predsjedniku Mesiću ovim povo-
dom rekao predsjednik
, u Hrvat-
skoj, Srbiji, ali i SAD-u. Bush je rekao, a
Bradtke prenio, da Tesla nadilazi državne
granice i nacionalne razlike.
Na to je podsjetio i
, pred-
sjednik Hrvatskoga sabora. Poručio je da
je Tesla dokazao kako znanje mora biti
ponajprije u funkciji boljitka čovječan-
stva.
Pljesak odobravanja dobio je i srbijanski
predsjednik
ističući Teslino
opiranje uvlačenju u etničke sukobe na
ovim prostorima. Suprotstavljao se tak-
vim idejama, istaknuo je Tadić, citirajući
Teslu koji je jednom prigodom rekao:
»Vaša mržnja, pretvorena u električnu
energiju, mogla bi osvijetliti gradove.»
Srbi i Hrvati imali su mnogo sjajnih tre-
nutaka u zajedničkoj povijesti. Danas, na
početku 21. stoljeća, ne prihvaćamo mrž-
nju, nasilje, etničko čišćenje, stradalni-
štvo za pripadnike pojedinih naroda.
Poslije svečane akademije obišli smo
prostore samog Memorijalnog centra,
koje čine: obnovljena Teslina rodna kuća
Bradtke
Bush
Vladimir Šeks
Boris Tadić
hrvatskom domovinom, premijer je poz-
vao sve da na tim temeljima nastave gra-
diti društvo tolerancije i dijaloga.
Za uspješnu izgradnju Memorijalnog
centra premijer je posebno pohvalio mi-
nistricu zaštite okoliša, prostornog ure-
đenja i graditeljstva
, koja je bila koordinator iz-
gradnje.
Marinu Matulović
Dropulić
Ispred Tesline rodne kuče
Članovi "Vile Velebita" kod novog Teslina spomenika na području Memorijalnog centra.
U pozadini su brdo Bogdanić, Teslina rodna kuča i obnovljena pravoslavna crkva Sv. Petra i Pavla