Page 59 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

58
Stjepan Bergovec i upoznao ih s proš-
lošću i sadašnjim stanjem te crkvene
ustanove. Potom su članovi Udruge pri-
bivali svečanoj koncelebriranoj sv. misi u
čast zaštitnika Karlobaga sv. Karla Boro-
mejskog, koju je, u punoj crkvi vjernika,
predvodio župnik i dekan senjski mons.
Mile Čančar, a sudjelovali su svećenici iz
Gospićko-senjske biskupije i Zadarske
nadbiskupije. Na kraju sv. mise građani
Karlobaga saslušali su inicijativu «Vile
Velebita» o davanju imena Šime Starče-
vića karlobaškoj osnovnoj školi. Prijed-
log je obrazložio glavni urednik lista «Vi-
laVelebita» prof. dr.Ante Bežen, a potom
je predsjednik Udruge doc. dr. sc. Milan
Vrkljan pročitao prijedlog koji se upuću-
je ravnatelju škole i Školskom vijeću na
postupak te pismo predao predsjednici
Školskog vijeća Osnovne škole Karlobag
Veri Jelini . Svečanosti je pribivao i bis-
kup gospićko-senjski dr. Mile Bogović
koji je u svom obraćanju skupu prijedlog
podržao. U produžetku susreta u hotelu
«Velinac» zaključen je dogovor između
predstavnika «Vile Velebita» i Biskupije
gospićko-senjske o zajedničkim aktiv-
nostima na pokretanju «Hrvatske vjer-
nosti», glasila Crkve hrvatskih mučeni-
ka, koje će izlaziti kao prilog časopisa
«VilaVelebita». (b)
ć
U
druga Ličana «Vila Velebita» iz
Zagreba upriličila je 4. stude-
noga 2006. posjet svojih članova
VelikomŽitniku, odnosno Spomen domu
Ante Starčevića, u povodu godine 110.
obljetnice njegove smrti i izdavanja po-
sebnog tematskog broja «Vile Velebita»
njemu u čast. Putovanje je nastavljeno u
Karlobag koji je toga dana slavio Dan
općine, odnosno blagdan sv. Karla Boro-
mejskog, zaštitnika Karobaga, čija je
župna crkva srušena u Drugom svjet-
skom ratu i nikada nije obnovljena te se
služba Božja održava u crkvi Kapucin-
skog samostana. Posjet članova Udruge
«Vila Velebita» Karlobagu imao je i
poseban cilj. Udruga je pripremila prijed-
log da se Osnovna škola u Karlobagu,
koja sada nema posebnog imena, nazove
po Šimi Starčeviću, svećeniku koji je kao
župnik proveo u Karlobagu 45 godina,
no, što je još važnije, bio je intelektualac
nacionalnog značenja u prvoj polovici
19. stoljeća i pisac prve hrvatske grama-
tike na hrvatskome jeziku. Šime Star-
čević bio je uz to i stric Oca Domovine
Ante Starčevića, zaslužan za njegovo po-
četno školovanje, pa se akcija uklopila i u
obilježavanje 110. obljetnice smrti Ante
Starčevića. Članove Udruge primio je
gvardijan Kapucinskog samostana fra
Osnovnoj školi Karlobag
ime Šime Starčevića
Inicijativa Udruge Ličana «Vila Velebita»
Inicijativu su predstavnici Udruge priopćili građanima Karlobaga na blagdan sv. Karla
Boromejskog, zaštitnika grada.
Za vrijeme svečane mise u župnoj crkvi u Karlobagu
O Šimi Star
žen
čeviću govorio je dr. sc. Ante Be
Doc. dr. sc. Milan Vrkljan pročitao je prijedlog o
imenu Osnovne škole Karlobag
S prijedlogom se suglasio biskup
dr. sc. Mile Bogović