Page 6 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

S kojim bi današnjim političarom Ante Starčević želio
popiti kavu?
„Svi oni, koji
su se pokazali nesposobnima, ili po lošoj ideji ili po lošoj provedbi ideje, ili su
makar i nehotice upadali u pogreške, moraju se odstraniti s vodećih mjesta u
javnom životu.“ U godinama neovisne Hrvatske malo je ostalo onih koji nisu
pogriješili, još je manje onih koji su zbog toga odustali od funkcije. I broj go-
stiju za Starčevićevimstolom tako se radikalno smanjuje.
Prolazi i drugo stoljeće, a oAnti Starčeviću uvijek govore
isto i s poštovanjem Otac je Domovine. Pozivaju se mnogi
na njegovu misao, kunu u vjernost - „Bog i Hrvati“. Ipak,
Starčevi je bio mnogo šireg duha i oštrijeg uma no što su
to oni koji svojataju njegovo političko i ideološko naslije-
đe. Njegovo pero bilo je ubojit mač od kojega su mnogi is-
tinski strahovali. Pa što bi Starčević govorio danas, s kimbi
popio kavu u saborskom kafiću? Nesumnjivo bi se mnogi
htjeli naći u njegovu uglednu društvu, prije svega pravaši,
pa HDZ-ovci, nasljednici Seljačke stranke i Stjepana Radića, narodnjaci i tako re-
dom. Vjerojatno nema onoga tko ne bi rado sjeo za stol temudre glave..
Ali, evo i malog podsjetnika: Što je Starčević mislio o odgovornosti?
Starčeviću je najviše ležao na srcu „uzgoj karaktera“. Aktualna je Starčevićeva ri-
ječ: "Gdje god bitange dojdu do vlasti, oni u vladu i na prijestolje namjeste bitange,
i drže ih, i gdje god je bitanga na prijestolju, on u vladu i u sabor namješća bitange,
pa ih drži». Možemo samo pretpostaviti da Starčević svoje saborske kolege ni da-
nas ne bi štedio, oštro pero ne bi skrivalo imena novih bitangi suvremene hrvatske
politike. I broj gostiju na kavici sa Starčevićem sve jemanji.
Bio je tvrdoglav, osamljen, pošten, samostalan i odvažan, ulizice nije podnosio -
dakle,sve je manje posla za saborskog konobara, broj naručenih kava sveo se na ne-
koliko. I nevažno bi za takvu kavu bilo tko pripada kojoj stranci, jesu li centralni
centar, desni centar ili od njega malo ulijevo - "Glavna je stvar, da svi rade za narod
i za domovinu, a neka se zovu kako imdrago" .
Jedno je sigurno - novinari bi salijetali taj stol.
„Pisanje nema nitko pravo čovjeku zabraniti, a niti tiskati.“ A pitat će vas svašta,
govorio je Starčević - sve što požele. Prema njegovu mišljenju, bez slobode misli i
tiska bez granica, nema napretka. Zato nije drsko ovako javno upitati: ima li danas
političara u Saboru s kojima biAnte Starčević volio popiti kavu?
ć
5
Narod koji uvijek traži zaštitnika nije
vrijedan slobode
*
Ako je prosto jačemu daviti jer je jači,
mi bi rad znati kada bude davljenju
kraj; uvijek bo bude jačih i slabijih.
*
Bez materijalnog blagostanja i morala
ne može biti ni intelektualne snage, pa
gradile se škole i namještali učitelji
kakve tko hoće.
*
Nesloga državljana za neprijatelja je
dobitak.
*
Sladak govor ima svoj otrov.
*
Sve je tuđe što god dobiješ bez zasluge.
*
Tko istinu ne govori, i ne čuje ju.
*
Čist posao ne boji se svjetlosti.
*
Dok ne pokuša, nitko ne zna što može.
*
I na čvrstu temelju može se sagraditi
slaba zgrada, a na slabu ne može se
nego slabu načiniti.
*
Zaboravljaj što daješ, pamti što primaš.
*
Makar Hrvatska bila samo uru dugačka
i uru široka, makar bilo samo pet
Hrvata: neka ih i tih pet bude slobodno i
sretno.
(Iz prepirke sa «slavosrbima»)
*
Osveta je slaboća koja se drži
pojedinaca, ne naroda slobodnih, ne
država jakih, ne vlada pravih. Za osvetu
vojevati može samo despot ili luđak.
*
Bez sumnje, pojedinac može narodu
premnogo učiniti. Ali pojedinac uvijek
ostaje samo pojedinac, i bio velik kako
mu drago, narod koji ga je rodio i
velikim ga učinio još je veći od njega. A
narod koji je pao samo na jednog
čovjeka, mora da propadne.
*
Učena glava dvostruke oči ima.
*
Vjernost je kao duša - kad ode, više ne
dođe.
*
Prijatelja skromno opominji, a javno
hvali.
Izabrao Jure Karakaš
Starčevićeve misli
Ante Starčević jedan je od svijetlih likova hrvatske povi-
jesti, kojega s pravom nazivamo Ocem Domovine. Divim
se tom čovjeku zbog njegove svestranosti, silne energije i
gorljivosti za hrvatske ideale. Živio je i djelovao u povijes-
nim vremenima za hrvatski narod i u tom je vremenu posti-
zao maksimum mogućega. Nije pristajao na kompromise i
davao je cijeloga sebe za svoje ideale, a to je iziskivalo go-
lema odricanja i žrtve. Znao je prepoznati politički i povi-
jesni trenutak i bio je vizionar. S današnje točke gledišta
mnogi bi rekli da je bio nacionalist, ali kada govorimo o
djelovanjuAnte Starčevića, onda itekako moramo biti svjesni i okolnosti u kojima
je živio. Prema tome, Starčević je uistinu bio domoljub i lider.
Iz novinarskog kuta
Kava s Antom Starčevićem
Piše: Ana Jelinić
Milan Bandić, gradonačelnik Grada Zagreba, o Anti Starčeviću
Istinski domoljub i vođa
110. obljetnica smrti dr. Ante Starčevića