Page 60 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

59
ski naslućujući probleme koje će hrvatski jezik zbog toga
imati u budućnosti, a što se i obistinilo. Iako je imao dosta
istomišljenika tijekom 19. i 20. stoljeća, njegove ideje nikad
nisu zaživjele zbog kasnijeg jugoslavenskog i velikosrpskog
osporavanja hrvatskoga naroda i jezika. Vrijeme je da u ne-
ovisnoj Hrvatskoj Šime Starčević dobije dostojno mjestu u
hrvatskoj kulturi i obrazovnom sustavu.
3) Rodio se 1784. u Žitniku. Osim izbivanja za vrijeme ško-
lovanja u Varaždinu, Grazu, Zagrebu i Senju, cijeli ostatak
života proveo je kao svećenik u Lici (Gospić, Lički Novi,
Udbina) te u Karlobagu, gdje je župnikom postao 1814. i to
ostao sve do svoje smrti 1859., dakle 45 godina. Iz Karlobaga
je javno djelovao, pa i u vrijeme francuske vlasti koja ga je
postavila za urednika službenog glasila u Ljubljani, u Karlo-
bagu je i pokopan, o čemu svjedoči i sačuvana nadgrobna
ploča. Za taj je grad dakle bio vezan više od polovice života.
Karlobag je doista najbolje mjesto da se Šimi Starčeviću,
velikom imenu hrvatskoga jezikoslovlja, oda zasluženo pri-
znanje i postavi javni spomen, sada imenovanjem osnovne
škole njegovim imenom, a 2009., kad se navrši 150. obljet-
nica njegove smrti, možda i na još snažniji način. Šime Star-
čević ima sve pretpostavke da postane znak Karlobaga u su-
vremenoj hrvatskoj kulturi, što je za nj izlazak iz neoprav-
dane anonimnosti i prešućene prošlosti, a za Karlobag uzdig-
nuće u samvrh nacionalne kulture.
Predsjednik Udruge:
Doc. dr. sc. Milan Vrkljan
U
sklopu svojih ovogodišnjih aktivnosti obilježavanja
110. obljetnice smrti istaknutog hrvatskog mislioca,
političara i književnika Ante Starčevića, Udruga Li-
čana «Vila Velebita» u Zagrebu pokreće inicijativu da se Os-
novna škola u Karlobagu imenuje imenom Šime Starčevića,
strica Ante Starčevića, također istaknutog i zaslužnog hrvat-
skog intelektualca. Molimo Vas da ovu inicijativu proslije-
dite namjerodavne instance.
Šime Starčević svojim osobnim doprinosom hrvatskoj kul-
turi, neovisno o rodbinskoj povezanosti s Antom Starčevi-
ćem, zaslužuje da Osnovna škola u Karlobagu nosi njegovo
ime, i to iz sljedećih razloga:
1) Napisao je prvu gramatiku hrvatskoga jezika na hrvat-
skom jeziku, pod naslovom
, koja je
iz tiska izašla 1812. u Trstu. Ta je gramatika posebna i po
tome što je pisana ikavicom, što je u njoj predložen hrvatski
slovopis zapadnog tipa za razliku od kasnije usvojenog Ga-
jevog slovopisa s dijakritičkim znakovima iz češkog jezika i
što je prvi opisao četveronaglasni sustav hrvatskoga jezika.
Ta Starčevićeva gramatika, kao prva gramatika hrvatskoga
jezika pisana tim jezikom, ima golemu povijesnu vrijednost
za hrvatsku kulturu.
2) Bio je istaknuti borac za posebnost hrvatskoga jezika, o
čemu je napisao veći broj tekstova, većinom objavljenih u
zadarskom listu
. Suprotstavljao se povezi-
vanju hrvatskoga jezika sa srpskim i primjeni reforme Vuka
Stefanovića Karadžića na hrvatske jezične prilike, vizionar-
Nova ričoslovica ilirička
Zora dalmatinska
Predmet: Prijedlog za imenovanje Osnovne škole u Karlobagu
imenom Šime Starčevića
Zagreb, 2. studenoga 2006.,
Osnovna škola Karlobag,
g. M. Kukina, ravnatelj
Tekst prijedloga Udruge Ličana "Vile Velebita" za imenovanje Osnovne
čevića
škole Karlobag imenom Šime Star
Dr. sc. Milan Vrkljan
predaje Veri Jelinić,
predsjednici
čevića
Školskog
odbora OŠ Karlobag,
pismo s prijedlogom
o imenovanju
škole imenom
Šime Star
Fra Stjepan Bergovec
današnji župnik
Karlobaga
Iz Udruge Ličana "Vila Velebita", Zagreb