Page 61 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

u veliku crkvu, mi koji smo pjevali u
crkvenom zboru. Crkva je imala troja
vrata, mi smo bili na prvima. Na slici smo
ja, moja sestra pa Lota Domines, Vikto-
rija Šegota, Pepica Domines, Kata Prpić,
učiteljica Klementa Širola, Vlado Smoj-
ver te moj Pere Šegota...» Ova slika i iz-
java domaća su potpora prijedlogu da se
Osnovna škola u Karlobagu imenuje
imenomŠime Stračevića, zaslužnog čov-
jeka koji je ostao u uspomeni starijih na-
raštaja, a novi su ga izgubili iz sjećanja
nakon pola stoljeća vladanja komunizma
koji nije priznavao takva imena. (mk)
Skupina Karlobažana na grobu Šime
Starčevića 1940. U to su vrijeme Karlo-
bažani itekako štovali Šimu Starcevića, o
čemu svjedoči i ova fotografija. Prema
kazivanju osamdesetgodišnje
, koja je onda bila djevojčica «sva-
ke godine na obljetnicu njegove smrti
pjevali smo uz okićeni grob, pred ulazom
Marije
Šegota
Sjećanje mještana na počasti Šimi Starčeviću
60
Matija Šegota
Nadgrobna ploča
čevića, koji je pokopan u
ćena u Drugom svjetskom ratu
Šime Star
župnoj crkvi Sv. Karla
Boromejskog u Karlobagu, jako je ošte
Iz obiteljskog albuma: Obilježavanje uspomene na Šimu Starčevića u Karlobagu 1940.