Page 62 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

Na rubu
"VEČERNJAKOVA" POMOĆ
O inicijativi «Vile Velebita» u Karlobagu
izvijestio je, među ostalima, i zagrebački
«Večernji list» opširnim člankomu lokal-
nom izdanju 15. studenoga pod naslo-
vom «Uzeli bi Budakovo i dali ime po
Starčeviću». U članku se tvrdi da «Vila
Velebita» želi oduzeti karlobaškoj školi
ime partizanskog narodnog heroja Divka
Budaka, koje je dobila u bivšoj državi, i
dati Starčevićevo ime te se sugerira za-
ključak o kulturnom nasilju kojim se
uklanja napredni simbol skidanjem ime-
na sindikalnog borca, komunista i parti-
zana postavljanjem imena jednog kato-
ličkog popa. Radi se o najobičnijoj zlo-
namjernoj podvali jer škola u Karlobagu
već više godina ne nosi ime Divka Bu-
daka, tj. sada nema imena ni po kome, bu-
dući da su to ime skinuli sami Karloba-
žani. To smo još jedanput provjerili u
samoj školi i u Ministarstvu znanosti i
obrazovanja. Tragom dezinformacije us-
tanovili smo da autor članka Ivica Franić
nije napisao sporni dio teksta, nego ga je
dopisao netko u redakcijskoj obradi, što
govori o praksi proizvodnje izmišljenih
vijesti u «Večernjem listu» po ideološkim
simpatijama. Ili urednik uopće nije znao
tko je zapravo bio pop Šime Starčević,
što je čista kulturna sramota. Uredništvo
«Vile» reagiralo je prosvjednim pismom
uredništvu «Večernjeg lista», no odgovo-
ra do sada nije dobilo. (b)
61
Zgrada Osnovne škole Karlobag
Članovi "Vile Velebita" obi
čijem je području njegovani park
šli su Kapucinski samostan u Karlobagu
u
Članovi "Vile Velebita" zaustavili su se i u Velikom Žitniku
Iz Udruge Ličana "Vila Velebita", Zagreb