Page 63 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

62
na u rujnu 1991.godine). Ličko-senj-
sku županiju predstavljao je pročel-
nik Branimir Šimunić, grad Gospić
predsjednica vijeća Katica Prpić, op-
ćinu Lovinac načelnik Hrvoje Račić.
U njihovu društvu našli su se Brođa-
nima dragi prijatelji i sponzori Karlo
Starčević iz Pazarišta, Tome Alar iz
Udbine i predsjednik Planinarskog
društva «Željezničar» iz Gospića To-
mislav Čanić. Osim najjačeg sastava
uprave krovne udruge «Vila Velebi-
ta» iz Zagreba (dr. Milan Vrkljan, Pe-
tar Rajković, Ivan Krpan, dr. Ante
Bežen) na brodskoj ličkoj fešti okupi-
li su se i predstavnici zavičajnih lič-
kih društava iz Požege, Belišća i Vin-
kovaca, članovi Udruge brodske Spe-
cijalne policije “Šimini anđeli pakla”,
brodski gradonačelnik dr. Mirko Du-
spara. Da Ličani u Brodu nisu od ju-
čer, svjedočila je i uokvirena kopija
poziva za “Ličko - hrvatsku večer u
Brodu na Savi” iz daleke 1895. godi-
ne. Osobitost suvremenih Ličkih ve-
čeri u Brodu jest što etno-baštinu do-
U
restoranu «Đuro Đaković» u
Slavonskom Brodu Zavičaj-
na udruga Ličana ovog kraja
«Vrilo mudrosti» organizirala je 20.
listopada 2006. jubilarnu 10.brodsku
ličku večer. Po svemu je do sada bila
najuspješnija i najposjećenija. Među
350 uzvanika našli su se brojni gosti
iz Like, Zagreba i Slavonije svjedo-
čeći o istkanim finim nitima prija-
teljstva i dubokom tragu koji je za so-
bom ostavila ova najstarija lička za-
vičajna udruga u Slavoniji (utemelje-
Stoljetna veza Like i Slavonije
10. lička večer u Slavonskom Brodu
Folkloraši "Gacke" iz Li
š
čkog Le ća