Page 65 - Vila Velebita br 11

Basic HTML Version

64
ovoj su skupštini donijeti zaključci da rad
društva bude što učinkovitiji. Prijedlozi:
imenovanje dijela javne površine u Za-
grebu u počast „Senjskim žrtava 1937.“,
podizanje spomenika dr.Anti Starčeviću
u Gospiću, obilježavanje grobnog mjesta
svećenika Kargačina u Ličkom Novom.
Prijedlog da se Juliju Derossiju dodijeli
priznanje Grada Gospića već je ostvaren.
Društvo sada ima 90 članova, a otvoreno
je za sve Ličane, zaljubljenike i štovaoce
Gospića i Like. Članske iskaznice su po-
slane na adrese članova, a privodi se kra-
ju i organizacija večeri Gospićana. Misija
društva je da koordinira energiju svih
Gospićana „na boljitak grada koji nam
svima bijaše ključna životna stepenica iz
često nemile realnosti i koji, na sreću, da-
nas sve uspješnije funkcionira, ima bu-
dućnost». Stoga pozivamo sve, u čiju du-
šu još uvijek dostiže zvuk gospićkog zvo-
na, da se uključe u društvo s dobrom vo-
ljom, da se upitaju što mogu učiniti za
svoj grad.
Sve informacije o društvu i njegovu radu
mogu se dobiti u „Vili Velebita“, krovnoj
udruzi svih Ličana.
Drago Asić
U
druga Ličana „Vila Velebita“ -
Društvo Gospićana u Zagrebu,
održala je 24. svibnja 2006. re-
dovnu godišnju skupštinu u prostorijama
Doma zdravlja Črnomerec. Društvo Gos-
pićana pod nazivom „Zavičajni klub“
djeluje u Zagrebu od 1991., a 2005. proz-
valo se društvom revitalizirajući svoju
aktivnost. Tada je na izvanrednoj skup-
štini izabrano novo vodstvo: predsjednik
, potpredsjednici:
-
i
, članovi Upravnog
odbora :
,
,
,
,
i
. Na
DragoAsić
Nikola Bu
baš Josipa Pavičić
Jerko Rukavina Ivan Maras
Ivica Bičanić Zvonko Kosović Ivica
Milinović Josip (Đim) Pavičić
Društvo Gospićana opet aktivno
Na slikama: S godišnje skupštine Društva Gospićana