Page 3 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

Znanstveni skup
«Identitet Like: korijeni i razvitak»
Gospić: Kulturno-informativni centar, Budačka 12, od 26. do 29. rujna 2007.
Organizatori: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar Hrvatski institut za povijest
Gospićko-senjska biskupija Centar za promicanje socijalnog nauka Crkve HBK
Državni arhiv u Gospiću Gradski muzej u Senju Udruga Ličana Vila Velebita
&
&
&
&
&
&
«
»
Srijeda, 26. rujna 2007
.
Supokrovitelji:
Ličko-senjska županija Grad Gospić
,
Pokrovitelj:
Hrvatski sabor
Red izlaganja
08,00
09,05
Lijepa naša domovino
šutnje
09,15
GradonačelnikGrada Gospića
.
Ličko-senjski župan
- Prof. dr. sc.
Ministar znanosti, obrazovanja i športa
Republike Hrvatske
- Dr.
Gradski zbor Gospić Junak iz Like VilaVelebita
09,45
- Prof. dr. sc.
Ravnatelj Instituta društvenih znanosti
– 09,00 –Okupljanje sudionika i gostiju
–Himna «
», minuta
– 09,45 – Pozdravni govori uzvanika
, dipl. ing
PotpredsjednikHrvatskog sabora
(moderatorica:
)
: «
», «
»
OTVARANJEZNANSTVENOGASKUPA
- MilanKolić
- Milan Jurković
Dragan Primorac
DarkoMilinović
Vlado Šakić
IvanaDevčić
Ivo Pilar
09,50
Mons. dr. sc. Mile BOGOVIĆ ćko-senjska bi-
skupija, Gospić
Mr. sc. Tatjana KOLAK (Muzej Like, Gospić):
Prof. dr. sc. Dane PEJNOVIĆ (Prirodoslovno-mate-
matički fakultet, Geografski odjel, Zagreb):
Prof. dr. sc. Ante BEŽEN (Učiteljski fakultet, Za-
greb):
Doc. dr. sc. Željko HOLJEVAC (Filozofski fakultet,
Odsjek za povijest, Zagreb):
6. Dr. sc. Nenad POKOS (Institut društvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb):
– 12,30 –
1.
(Gospi
):
2.
3.
4.
5.
UVODNAIZLAGANJA
Moderatori: prof. dr. sc. IvanRogić
doc. dr. sc. ŽeljkoHoljevac
IvicaMataija, prof.
Formativna polazišta ličkog iden-
titeta
Lički
identitet – što je to?
Geo-
grafske odrednice identiteta Like
Lički jezični identitet(i)
Lika u prošlosti između
predodžbe i stvarnosti
Promjena ukupnog broja, te
narodnosnog i vjerskog sastava stanovništva Like
1890. - 2001.
STANKA