Page 59 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

59
G
ospićko-senjska biskupija je i
ove godine, u povodu 9. rujna,
Dana hrvatskih mučenika, tiska-
la velike i male katoličke kalendare hr-
vatskihmučenika s željomda se javnosti i
u 2 008. godini skrene pozornost na pro-
jekt Crkve hrvatskih mučenika. Motiv
ovogodišnjeg kalendara je stradanje Hr-
vata uDrugom svjetskom ratu i poraću.
Slika na naslovnici dvanaestlistnog veli-
kog kalendara inspirirana je 10. obljetni-
com proglašenja blaženikom kardinala
Alojzija Stepinca u Mariji Bistrici 1998.
Prikazani su i papa Ivan Pavao II. i kardi-
nal Josip Bozanić. Na gornjem dijelu na-
slovnice nalazi se fotografija sa suđenja
kardinalu Stepincu i fotografija četvero-
reda, a na donjem dijelu je fotografija
kardinala Bozanića na Bleiburgu 13. svi-
bnja 2 007. i spomen obilježje svima stra-
dalima.
Na unutrašnjim listovima kalendar dono-
si propovijed kardinala Josipa Bozanića
na Bleiburgu 13. svibnja 2 007. Propovi-
jed je razdijeljena na dvanaest cjelina, a
svaka od njih ocrtava poseban vid strada-
nja hrvatskoga naroda u tijeku i nakon
Drugoga svjetskoga rata.
Donosi i potresne fotografije iz Drugog
svjetskog rata ili poraća.
Kalendar je dizajnirao Draženko Tomić,
a tiskala OG-grafika, Ogulin.
Cijena velikog kalendara je 10 kn, ma-
loga 1 kn. Prihod je namijenjen izgradnji
CHM na Udbini. Može se naručiti u Or-
dinarijatu u Gospiću: tel. 053/746-400,
fax. 053/746-402 , e-mail biskupija-
gospic@inet.hr.
Kalendar Crkve hrvatskih
mučenika za 2008. godinu
Bozanić istaknuo je kako gradnja Crkve
hrvatskih mučenika okuplja, povezuje i
pokreće mnoge, a predsjednik Hrvat-
skoga sabora Vladimir Šeks čestitao je
biskupu Bogoviću na ideji gradnje CHM,
a kardinalu Bozaniću uputio zahvalu što
je ideju objeručke prihvatio.
Snimka koncerta može se nabaviti na
DVD-u. Cijena ulaznice je bila 100 kn.
Sponzori koncerta: Croatia bus, Croatia
osiguranje, Dalekovod, El-en-tel, Grad
Gospić, Hak, Hep, Hrvatsko društvo
skladatelja, INA, Infodom, Merkur osi-
guranje, Ministarstvo financija, Mini-
starstvo znanosti, obrazovanja i športa,
OIV, Tekstilpromet, Viadukt.
Sljedeći koncert održat će se u dvorani
„KKCibnona“ 2 5. ožujka 2 008. u 2 0 sati.
Pozvani ste.
Draženko Tomić
rac, Vinko Coce, i posebni gost koncerta
Miroslav Škoro s pjesmom „Sude mi“.
Na kraju koncerta svi izvođači su zapje-
vali pjesmu „VilaVelebita“.
U pozdravnimgovorima na kraju koncer-
ta u ime zagrebačkoga gradonačelnika
Milana Bandića ček na 100.000 kuna bi-
skupu Bogoviću uručio je dogradonačel-
nik Ivo Jelušić, koji je istaknuo da smo
na tragu nove tradicije koncerata "Uskrsa
u Ciboni" za gradnju CHM. Zahvaljujući
se na daru i izvanrednoj organizaciji bis-
kupMile Bogović je podsjetio na početak
ideje oko gradnje Crkve na Udbini, koju
je prihvatio tadašnji predsjednik Hrvat-
skog sabora Zlatko Tomčić, a nastavio
podupirati sadašnji Vladimir Šeks. Crk-
vom koja se gradi na Udbini želi se dati
jasna poruka sadašnjim i budućim gene-
racijama da će Hrvati opstati. Kardinal