Page 6 - Vila Velebita br 12

Basic HTML Version

6
VI LA
E
L
E
B
I
T
A
15,00
1. Prof. dr. sc. Milana ČERNELIĆ
-
2 . Doc. dr. sc. Tihana PETROVIĆ LEŠ
-
3. Marijeta RAJKOVIĆ
-
4. Dr. sc. IvanMARKEŠIĆ
štvenih znanos-
ti Ivo Pilar, Zagreb):
5. Dragutin PERKOVIĆ ajni klub Brinjaka So-
kolac u Zagrebu):
1. Mr. sc. Robert HOLJEVAC (Hrvatski institut za
povijest, Zagreb):
Fra prof. dr. sc. Franjo Emanuel HOŠKO (Katolički
bogoslovni fakultet
3. Maja MATASOVIĆ
-
4. Marjan NINČEVIĆ
-
šte Zmajević
Prof. dr. sc. Marko SAMARDŽIJA(Filozofski fakul-
tet, Odsjek za kroatistiku, Zagreb):
Doc. dr. sc. Dean SLAVIĆ
-
– 19,00 –
(Filozofski fakultet,
Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Za
greb):
(Filozofski fa
kultet, Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju,
Zagreb):
, prof. (Filozofski fakultet, Od
sjek za etnologiju i kulturnu antropologiju, Zagreb):
(Institut dru
(Zavič
«
»
2.
– Teologija u Rijeci):
, prof. (Hrvatski institut za povi
jest, Zagreb):
, dipl. teolog (Nadbiskupsko sje
meni
):
1.
2.
(Filozofski fakultet, Od
sjek za kroatistiku, Zagreb):
KULTURNI, VJERSKI I JEZIČNI
ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA I.
Moderatori: mr. sc. Gordan črpić
mr. sc. Marko Šarić
ETNOLOŠKE IANTROPOLOŠKETEME
CRKVAI IDENTITETLIKE
JEZIK I KNJIŽEVNOST
Slijedom bunjevačkih elemenata u svadbe-
nimobičajima Like
Višestruki lički identiteti: obitelj Japunčić
Ličani u okolici Siska
Značenje magijskog u suvre-
menom životu Ličana
Narodno blago brinjskog kraja
Senj i njegova okolica za vrijeme
biskupovanjaMarkantuna de Dominisa s posebnim
osvrtomna ličko zaleđe i uskočke prilike
Priručnici
pučkih misija za Liku u 18. st. karlobaških kapu-
cina i riječkih isusovaca
Stanovništvo Senjsko-modruške bi-
skupije polovicom18. st. gledano očima svećenika
Odgoj za socijalni angažman i
na području Like
ća Crkve
Suradnja Šime
Starčevića u «Zori dalmatinskoj»
Ironija, satira i biblijski
RASPRAVA
RASPRAVA / STANKA
zada
simboli u Starčevićevoj knjizi Pisma Magjar-
locah
Položaj
gacke čakavštine u odnosu na čakavsko narječje
Lika
Stari gradovi
Like, Gacke i Krbave
Razvoj i urbani identitet Gospića
kroz povijest
Spomenici Like u
povijesnoumjetničkoj historiografiji
Nacrt numizmatičke topografije
Arheološka istraživanja katedrale Sv. Jakova u
Krbavi (2000.-2007.)
Kazalište u Otočcu u
dobaHrvatskoga narodnoga preporoda
Stare gos-
pićke razglednice
Kulturno povijesni i gospodarski simboli identiteta
primorsko ličkihBunjevaca Sličnost i razlike
«
»
fragmenti urbaniteta
-
-
(
)
3. Milan KRANJČEVIĆ
2 0,00 era
09,00
1. Dr. sc. Ratko VUČETIĆ
-
2 . Dr. sc. Milan KRUHEK & dr. sc. Zorislav HORVAT
(Hrvatski institut za povijest, Zagreb):
3. Dr. sc. Mirela ALTIĆ
štvenih znanosti
Ivo Pilar, Zagreb):
4. Dr. sc. Diana VUKIČEVIĆ
ŽIJA (Institut
za povijest umjetnosti, Zagreb):
5. Dr. sc. Ivan MIRNIK (Arheološki muzej, Zagreb):
Radomir JURIĆ
ški muzej, Zadar):
Prof. dr. sc. Tihomil MAŠTROVIĆ (Nacionalna i
sveučilišna knjižnica, Zagreb):
2 . Dr. sc. Vesna GRAHOVAC-PRAŽIĆ
-
Ć
iteljski fakultet u Rijeci,
Odsjek za učiteljski studij u Gospiću):
3. Blaženka LJUBOVIĆ prof Gradski muzej Senj
, dipl. iur. (Kompolje):
–Več
– 13,00 –
(Institut za povijest umjet
nosti, Zagreb):
(Institut dru
-SAMAR
Like
6.
, prof. (Arheolo
1.
& Sanja VR
CI -MATAIJA, prof. (Uč
,
. (
):
RASPRAVA
RASPRAVA / STANKA
KULTURNI, VJERSKI I JEZIČNI
ASPEKTI LIČKOG IDENTITETA II.
Moderatori: dr. sc. Maja Štambuk
Blaženka Ljubović
LIČKI GRADOVI SPOMENICI I STARINE
VARIA
, prof.
,
Subota, 29. rujna 2007
.